Další novela zákona o veřejných zakázkách, vzdá se vláda původních ambicí?

Tisková zpráva Oživení, o. s. a Transparency International – Česká republika, o. p. s., 31. 7. 2013

Dnes Vláda ČR projednala návrh novely zákona o veřejných zakázkách, jejímž předkladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle předkladatele jde o nutnou technickou novelu, bez které se systém veřejných zakázek od roku 2014 může dostat do problémů. Novela bohužel obsahuje i návrhy na odložení nebo úplné zrušení některých institutů, které měly zaručit lepší předběžnou kontrolu velkých zakázek a zvýšit profesionalitu zadavatelů zakázek.

Navrhovaná novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) je bohužel nechtěným důsledkem nekoncepčního přístupu minulé vlády k problematice veřejných zakázek. Novela ZVZ z roku 2012 byla jedním z mála hmatatelných výsledků vládní protikorupční politiky Nečasovy vlády. Přesto od té doby vláda nevyvíjela na tomto poli žádné další konkrétní kroky, které by pomohly úspěšně zavádět schválená opatření do praxe. Především vláda nebyla schopna vyčlenit dostatečné kapacity na splnění všech nových zákonných povinností a taktéž neměla vůli zavést komplexní politiku veřejných zakázek se sadou dalších podpůrných nástrojů zásadních pro zefektivnění veřejných výdajů na zakázky.

Ministerstvo pro místní rozvoj je proto za současného stavu nuceno dosti improvizovat a předkládá novelu, která v určitých ohledech systém vrací zpět do stavu před rokem 2012. Za zmínku zejména stojí:

  • zrušení institutu tzv. osob se zvláštní způsobilostí, které se měly vyjadřovat k zadávacím podmínkám na nadlimitní zakázky a účastnit se hodnocení nabídek u významných zakázek. Pro tyto účely měly být zvláště vzdělávány.
  • zrušení povinnosti používat elektronické aukce při nákupu vybraných komodit.
  • odložení povinnosti zpracovávat oponentní posudky vládě při schvalování významných zakázek.

Těmito změnami se bohužel ruší důležitá opatření, která měla zlepšit předběžnou kontrolu velkých investic a nákupů a zvýšit profesionalitu zadavatelů. Situace je o to smutnější, že v současné době neexistují žádná náhradní řešení, která by výpadky v ZVZ adekvátně nahradila.

Současný stav jasně ukazuje, že pouhým schválením jednoho zákona nelze dosáhnout podstatného zlepšení zadávací praxe. Pokud vláda nebude systém veřejných zakázek podstatně modernizovat a nebude ochotna investovat více kapacit do systémové podpory a kontroly, nemůžeme od státu očekávat kvalitnější a chytřejší veřejné investice, než jakých jsme doposud svědky,“ konstatuje Martin Kameník z Oživení.

Vzhledem k současné vládní krizi také vyvstává otázka, jak se nová vláda vyrovná nejen s touto novelou, ale i dalšími úkoly původní protikorupční strategie, které s problematikou veřejných zakázek bezprostředně souvisí. Např. úkoly zpracovat vládní strategii veřejných nákupů nebo urychleně vyřešit postavení státních úředníků.    

Zákon o veřejných zakázkách je důležitou normou, díky níž se regulují obrovské finanční transfery mezi státem a dodavatelskými firmami. „Zákon je vždy v hledáčku vlivných zájmových skupin a lobby, které na veřejných financích různými způsoby profitují a snaží se přizpůsobit pravidla tak, aby co nejvíce vyhovovala jejich zájmům. Ve veřejné debatě se ozývají hlasy prosazující podstatné změkčení současných soutěžních pravidel. Budeme velmi pečlivě monitorovat osud novely ZVZ ve sněmovně, aby nedošlo k vypuštění stávajících prospěšných opatření“, doplňuje David Ondráčka z Transparency International.  

za Oživení o. s., Martin Kameník, [email protected], tel.: 776 230 779

za Transparency International – Česká republika, o. p. s., David Ondráčka, [email protected], tel.: 605 814 786

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář