Systémové selhání při zadávání a kontrole výstavby dálnic v ČR

Ředitelství silnic a dálnic si již po mnoho let najímá na projektování dálnice a na technický dozor investora stejného dodavatele. Výsledkem je vysoká cena a nízká kvalita našich dálnic.

Ve všech případech stavby dálnice D47 byla projektantem stavby buď o společnost Dopravoprojekt Brno a.s. nebo HBH Projekt spol. s r.o. a to buď samostatně, nebo ve sdružení společně, popřípadě výjimečně ve sdružení i s dalšími subjekty.

Následnou soutěž na Technický dozor investora ke stejné stavbě (kde TDI má kontrolovat, zda zhotovitel provádí stavbu dle projektu) vždy vyhraje sdružení společností, ve kterém se vyskytuje opět společnost Dopravoprojekt Brno a.s. nebo HBH Projekt spol. s r.o., popřípadě obě společnosti najednou.

Přestože si ŘSD uvědomuje problematické vazby mezi projektantem stavby a TDI stavby (minimálně ředitelka Pošvářová, viz reportáž ČT), pokračuje „osvědčený“ model i u nově vyhlášené stavby D1 Přerov – Lipník ŘSD.

Dokumenty:

informace o jednotlivých etapách dálnice D47, nová etapa D1

Další informace:

reportáž ČT: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/213452801240019/video/

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petra-bielinova.php?itemid=20166

Stav ke dni 19.7.2013

Bližší informace: Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář