Cheb dvojí zveřejnění záměru na prodej

Rada města Cheb rozhodla v prosinci 2012 o zveřejnění záměru na prodej pozemku za účelem výstavby restaurace typu Mc Donalds. Když se však do soutěže přihlásil neočekávaný zájemce, nebyly nabídky postoupeny zastupitelstvu, ale záměr na prodej byl zrušen.

V další fázi byl v březnu 2013 záměr na prodej stejného pozemku vyhlášen znova, tentokrát tak, aby nevhodný zájemce měl soutěž co nejvíce ztíženou.

Oživení se obrátilo na Ministerstvo vnitra s podnětem ke kontrole.

Ministerstvo vnitra shledalo v postupu města pochybení a vyzvalo jej ke zjednání nápravy. Ministerstvo mimo jiné konstatovalo, že je třeba, aby o konečném zamítnutí nabídek rozhodlo zastupitelstvo města, neboť rozhodnutí o převodu nemovitých věcí je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva.

Další informace naleznete v metodickém pokynu MV.

Zatímco MV vykonává dozor nad výkonem samostatné působnosti u obcí, městské části Hlavního města Prahy kontroluje Magistrát hlavního města Prahy. Způsob kontroly a zejména výklad zákona ze strany MHMP byl až donedávna zcela opačný. Po právní stránce naprosto totožný případ MHMP vyhodnotil zcela opačně. Na základě podnětu Oživení byl postup MHMP korigován, více v kauze Městské části Praha 19.

Stav ke dni 24.5.2013, aktualizováno 8.8.2013

více informací poskytne [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář