Městská část Praha 7 – nájemce bytu jen na oko

Městská část Praha 7 provádí od roku 2001 postupnou privatizaci svého bytového fondu. V každé vlně privatizace pokaždé zbylo několik bytů, které původní nájemci od MČ neodkoupili. Když se byty uvolnily, MČ postupně „vyrobila“ nové nájemníky z řad osob blízkým osobám na radnici. Nájemní vztah těchto osob trval od několika měsíců do maximálně dvou let – po té vždy následovalo odkoupení bytu za podmínek privatizace původním letitým nájemníkům.

Městská část Praha 7 vyhlásila postupně dvě vlny privatizace, s tím, že každá z nich měla trochu odlišné podmínky a to zejména pokud jde o definici tzv. „opravného nájemce“ a způsob výpočtu ceny za bytovou jednotku. V první vlně privatizace bylo nutné mít uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, v druhé vlně postačoval nájemní vztah na dobu určitou delší než jeden rok.

Na radnici zřejmě vznikl nápad, jak tyto uvolněné byty „dohodit“ svým dětem nebo sourozencům.

A)      Nájemci na dobu určitou, nájem delší než jeden rok – 2. vlna privatizace

Vít Konopa (bratr předsedy bytové komise, člen Komise pro hospodaření s nebytovými prostory): Pan Konopa byl jeden z pěti zájemců o pronájem bytu na dobu určitou (tj. na pronájem bytu na dva roky s možností prodloužení nájmu), nabídl v soutěži o pronájem bytu nejvyšší nájemné ve výši 361 Kč/m2, tj. téměř 32 tisíc Kč za byt o velikosti 56,6m2. Stal se nájemcem a zároveň tzv. oprávněným nájemcem pro účely odkoupení bytu. Byt měl však pronajatý jen od května 2009 do srpna 2009, kdy mu byl byt převeden do vlastnictví za kupní cenu 564 tisíc Kč. Jednalo se o byt určený k privatizaci v druhé vlně privatizace, kde oprávněným nájemcem mohl být i ten, kdo má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou delší než jeden rok.

Martina Brázdová (dcera radní Justové, členka Komise pro oblast zahraničních vztahů): Paní Brázdová byla jedinou zájemkyní o pronájem tohoto konkrétního bytu, nabídla nájemné 131Kč/m2. Na základě těchto skutečností se stala nájemkyní na dobu určitou 2 roky a zároveň oprávněnou nájemkyní pro účely odkoupení bytu.  Stala se nájemkyní v září 2008, o rok později v srpnu 2009 byt koupila za 547 tisíc Kč. Jednalo se o byt určený k privatizaci v druhé vlně privatizace, kde oprávněným nájemcem mohl být i ten, kdo má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou delší než jeden rok.

Tomáš Neuberg (jeden ze synů radního, bratr místopředsedy bytové komise): Pan Neuberg byl jediný zájemce o pronájem dotčeného bytu, nabídl nájemné 115Kč/m2. Na základě této nabídky získal nájem na dobu určitou 2 roky a stal se tzv. oprávněným nájemcem pro účely odkoupení bytu. Stal se nájemcem v červenci roku 2008, o dva roky později v srpnu 2009 byt koupil za 530 tisíc Kč. Jednalo se o byt určený k privatizaci v druhé vlně privatizace, kde oprávněným nájemcem mohl být i ten, kdo má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou delší než jeden rok.

Markéta Dušková (dcera tajemníka): Paní Dušková byla jedinou zájemkyní o pronájem tohoto konkrétního bytu, nabídla nájemné 112Kč/m2. Na základě těchto skutečností se stala nájemkyní na dobu určitou 2 roky a zároveň oprávněnou nájemkyní pro účely odkoupení bytu. Stala se nájemkyní v červenci 2008, byt následně koupila v srpnu 2009 za 487 tisíc Kč. Jednalo se o byt určený k privatizaci v druhé vlně privatizace, kde oprávněným nájemcem mohl být i ten, kdo má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou delší než jeden rok.

B)      Nájemci na dobu neurčitou – 1. vlna privatizace

Jaroslav Kopecký (radní): Pan Kopecký byl na konci roku 2007 údajně po rozvodu manželství v tíživé finanční a bytové situaci, ale zároveň vlastnil jinou nemovitost v obci Protivín (za Pískem). Aby byl zařazen do pořadí na přidělení nájemního bytu, převedl svou nemovitost na někoho jiného a tím formálně naplnil podmínky pro přidělení bytu. Půl roku po žádosti o pronájem bytu ze sociálních důvodů dostal v únoru roku 2008 přidělený nájem na dobu neurčitou (byt 70m2). Za dva roky v lednu 2010 tento byt směnil za menší o výměře 37m2. Vyměněný byt v srpnu 2010 koupil za 187 tisíc Kč. Jednalo se pravděpodobně o byt z první vlny privatizace, kde oprávněným nájemcem mohl být pouze nájemce s nájemní smlouvou na dobu neurčitou.

Michal Neuberg (druhý ze synů radního, místopředseda bytové komise): Pan Neuberg získal pronájem bytu ze sociálních důvodů v březnu roku 2004 a to na dobu neurčitou.  Po necelých dvou letech byt v únoru 2006 odkoupil za 183 tisíc Kč. Jednalo se pravděpodobně o byt z první vlny privatizace, kde oprávněným nájemcem mohl být pouze nájemce s nájemní smlouvou na dobu neurčitou.

Michaela Pokorná – Paní Pokorná získala pronájem na dobu neurčitou ze sociálních důvodů v květnu 2007, za dva roky v září 2009 byt odkoupila za 358 tisíc Kč. Jednalo se pravděpodobně o byt z první vlny privatizace, kde oprávněným nájemcem mohl být pouze nájemce s nájemní smlouvou na dobu neurčitou.

Část výše uvedených „podivných“ převodů projednával v červnu 2013 Kontrolní výbor MČ – výsledkem snad bude změna pravidel do budoucnosti. Přestože výše uvedený postup po formální stránce vyhovoval všem pravidlům, které interně zavedla MČ, domnívá se Oživení, že tento postup lze kvalifikovat i jako trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku.

Trestní oznámení jsme podali v srpnu 2013.

Dokumenty:
Trestní oznámení
Zápis z jednání KV
Podmínky pro 1. vlnu privatizace
Podmínky pro 2. vlnu privatizace

stav ke dni 2.8.2013

Bližší informace na [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář