Konference o dohledu nad veřejnými zakázkami v ČR a SR: v obou zemích jsou potřeba systémové změny

Tisková zpráva Oživení, o. s. a Transparency International Slovensko, 10. září 2013, Brno

Oživení, o. s. a Transparency International Slovensko (TIS) dnes v Brně pořádají česko-slovenskou konferenci o systémech dohledu a regulace veřejných zakázek v obou zemích.  Na konferenci zazní výsledky společné komparace systémů v ČR a SR, názory zainteresovaných stran i zahraničních expertů. Cílem konference je nastolit širší odbornou diskuzi o žádoucích systémových změnách, které by zajistily vyšší efektivitu, objektivitu a odbornost v rozhodování dohledových a regulačních institucí.

ÚOHS a ÚVO představují v obou zemích vlivné státní kontrolní instituce, které dohlíží na regulérnost veřejných soutěží o zakázky v hodnotě stovek miliard korun ročně. Vzhledem ke svému významu a postavení přirozeně musí čelit vlivům různých zájmových skupin ze soukromého i veřejného sektoru, které těží z porušování pravidel. Proto je žádoucí aplikovat dostatek pojistek, které zajistí, že jejich výkon dohledu bude účinný, nestranný a profesionální.

Naší společnou analýzou, založenou na doporučeních OECD, jsme identifikovali několik hlavních mezer v postavení a činnosti dohledových a regulačních institucí.

  • nízké záruky nestrannosti a profesionality vedení ÚVO a ÚOHS: Vedení nebývá nominováno na základě otevřeného výběrového řízení s jasnými požadavky na odbornost, nestrannost a integritu kandidátů. V ČR je navíc problém prohlouben monokratickým způsobem řízením ÚOHS v osobě předsedy, který dostatečně negarantuje nezávislost při řízení ÚOHS.
  • přílišná délka správního řízení: ÚVO ani ÚOHS tak nemohu zaručit, že práva poškozených budou včas vymožena, aby se co nejrychleji eliminovaly škody způsobené porušováním soutěžních pravidel. Podle našeho průzkumu je situace horší v ČR, kde u většiny respondentů délka řízení přesáhla 60 pracovních dní.
  • nesystematická vlastní kontrolní činnost dohledových orgánů: nejsou zpracovávány plány vlastní kontrolní činnosti, taktéž není vlastní kontrola nijak vyhodnocována. V ČR vlastní kontrolní iniciativa ÚOHS v posledních letech neprobíhá vůbec. Taktéž nedochází k vyhodnocování účinnosti kontrolních postupů. Rezervy jsme identifikovali také v transparentnosti kontroly.
  • nedostatečná metodická podpora zadavatelů zakázek. Metodické pokyny a stanoviska k veřejným zakázkám se velmi úzce orientují jen na problematiku výkladu zákona o veřejných zakázkách. Neposkytuje tak zadavatelům širší nákupní dovednosti, které by zajišťovaly efektivitu, účelnost a hospodárnost veřejných výdajů alokovaných na veřejné zakázky.
  • nedostatečné vyhodnocování systémů veřejných zakázek a výkonnosti dohledových orgánů:  Veřejně jsou k dispozici pouze základní údaje o trhu veřejných zakázek, chybí však komplexnější vyhodnocení účinnosti jednotlivých soutěžních procedur včetně jejich dopadu na realizaci veřejných zakázek a jejich konečné parametry. Taktéž chybí pravidelné vyhodnocování efektivity práce dohledových orgánů. Zvláště v SR chybí ucelenější analytické hodnocení trhu s veřejnými zakázkami.

Oživení a TIS budou usilovat o systémovou reformu obou dohledových orgánů, zejména v kontextu plánovaných změn v národních legislativách členských států EU daných transpozicí chystané nové směrnice EU k zadávání veřejných zakázek. Všechny informace k uvedené problematice jsou dostupné na https://oziveni.cz/verejne-zakazky-v-cr-a-sr/konference-dohled-nad-verejnymi-zakazkami-v-cr-a-sr/

 

Za Oživení, o. s.: Martin Kameník, [email protected], tel: + 420 776 230 779

Za Transparency International Slovensko: Gabriel Šípoš, [email protected]

 

Projekt vznikl za podpory Siemens Integrity Initiative.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář