Rakovník – vymáhání škody po bývalém starostovi

Tehdejší starosta obce Rakovník ukončil v roce 1999 pracovní poměr se zaměstnancem obce. Nespokojený zaměstnanec podal na obce žalobu na neplatnost skončení pracovního poměru a vysoudil na obci náhradu mzdy.

V roce 2002 podala obec na bývalého starostu žalobu na náhradu škody. Okresní soud v Rakovníku žalobě rozsudkem ze dne 10.9.2003 vyhověl a uložil bývalému starostovi uhradit 135 tisíc. K podanému odvolání Krajský soud v Praze v roce 2004 rozsudek Okresního soudu v Rakovníku zrušil.

Obec však využila mimořádného opravného prostředu k Nejvyššímu soudu ČR. Tak se Rakovník podílel na vzniku dnes velmi citovaného judikátu NS sp.zn.: 25 Cdo 1319/2004: „Starosta ve své funkci nepožívá nějaké imunity, která by ho zbavovala odpovědnosti za škodu jím způsobenou, nýbrž jako každá jiná fyzická osoba nese odpovědnost za své jednání či opomenutí, v jehož důsledku vznikla jinému majetková újma. „

Exekuční titul vůči bývalému starostovi obec získala rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 18.7.2005.

Zda bývalý starosta škodu obci skutečně uhradil (popřípadě kdy) nám ale obec Rakovník zatím nesdělila. Za tuto informaci požaduje úhradu 600,- Kč (září 2013). Odvolací orgán našemu opravnému prostředku nevyhověl. Naše prostředky jsou však omezené – za informaci, zda se obec Rakovník soudila či nesoudila zbytečně – úhradu nezaplatíme.

Okresní soud v Rakovníku 2003
Krajský soud v Praze 2004

Nejvyšší soud ČR 2005
Krajský soud v Praze 2005

Více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Stav ke dni 30. 9. 2013, aktualizováno 18.10.2013

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář