Rekonstrukce státu vyhrála volby

Pro protikorupční zákony máme „ústavní většinu“

Praha, 27. 10. 2013 – Přes 140 poslanců, kteří zasednou v nové sněmovně, se zavázalo k podpoře konkrétních protikorupčních zákonů (jejich seznam je v příloze). Rekonstrukce státu bylo hlavní téma vítězné ČSSD z úst Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše za ANO. Rekonstrukce státu nabízí všem stranám, které zasednou v parlamentu, maximální možnou spolupráci na rychlém prosazení potřebných zákonů.

Navrhujeme, aby se začalo se zákony, které byly již v minulé sněmovně důkladně prodebatovány: Nejkrásnější zákon o zveřejňování smluv, rozšíření pravomocí NKÚ, zákon o státní službě. Na všech těchto zákonech je shoda napříč sněmovnou.

Povedlo se i to, že „hříšníci“ z minulé sněmovny, Bárta a Lukša, nebyli zvoleni (Úsvit v Plzni neuspěl, Lukša v Moravskoslezském kraji byl vykroužkován).

 

Za Rekonstrukci státu

Pavel Franc, programový ředitel Frank Bold

David Ondráčka, ředitel Transparency International

Martin Kameník, předseda Oživení

Jiří Boudal, koordinátor Rekonstrukce státu

 

Počty hlasů pro jednotlivé zákony:
Průhledné financování stran: 141
Elektronické majetková přiznání: 137
Smlouvy na internetu: 140
Odborné nominace do dozorčích rad: 128
Zákon o státní službě: 138
Nezávislé státní zastupitelství: 137
Průhledné legislativní proces: 138
Rozšíření pravomocí NKÚ: 135
Jmenný seznam pro jednotlivé zákony – viz příloha

 

Kontakty pro média:

Jiří Boudal, 777804658, [email protected]

 

Další informace

Rekonstrukce státu odstartovala kampaň „Bla bla nevolím“ při vyhlášení předčasných voleb. Cílem akce je získat písemný závazek hlavních kandidátů do sněmovny, že podpoří klíčové protikorupční zákony, a následně sledovat, zda slovo dodrží. Voliči dostanou před volbami informaci o tom, kdo se k podpoře zákonů zavázal, kdo nabízí pouze vágní sliby a kdo v minulém období zákony blokoval. Kandidáti, kteří závazek odmítnou, budou v rámci kampaně označeni bublinou s nápisem BLA BLA.

Protikorupční projekt Rekonstrukce státu byl zahájen letos v březnu s cílem prosadit 9 klíčových zákonů, které by razantním způsobem zmenšily prostor pro korupci a zabránily tak pokračujícímu systémovému rozkrádání státu (state capture).

V minulých volbách do PSP ČR bylo téma korupce využito v propagaci většiny stran, ale v zákonech došlo ve skutečnosti jen k malým změnám. Systémová politická korupce a jevy s tím spojené ovlivňují celkové politické klima našeho státu. Podle střízlivých odhadů NERVu stojí ČR ročně minimálně 64 miliard korun. Bez chybějících zákonů je nepravděpodobné, že výměny politických špiček nebo odvážní žalobci situaci dlouhodobě změní.

Členy platformy jsou:

Oživení, Transparency International, Ekologický právní servis, Fond Otakara Motejla, zIndex, Otevřená společnost ops, Brnění, Pražské fórum, Zaostřeno, Zelený kruh, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Glopolis, Good governance, Naši politici.cz, Vyměňte politiky, Veřejnost proti korupci, Náš stát.cz, Podnikáme bez korupce.cz, Stop tunelům – (Ústí n/L), CESTA – Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, Iuridicum Remeidum, Proalt, Kohovolit.eu, Praguewatch

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář