Smlouva o pronájmu letiště Brno – Tuřany

Občanské sdružení Čisté Tuřany se domáhá na Jihomoravském kraji mimo jiné i Smlouvy o pronájmu a provozování mezinárodního letiště Brno – Tuřany. Kraj zpočátku tvrdil, že smlouva je jako celek obchodní tajemství. Smlouva má více než 500 stran textu.

Smlouva o pronájmu a provozu letiště byla uzavřená mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s. Kraj zpočátku odmítl informaci poskytnout s odvoláním na údajné obchodní tajemství, kdy uzavřená smlouva má být jako celek tajná.

Oživení poskytlo žadateli právní pomoc při sepsání prvního odvolání do odmítnutí informace.

Odvolání bylo Ministerstvem vnitra shledáno důvodným.

Kraj následně částečně informace poskytl za úhradu 52,- Kč. V podstatném rozsahu však informace i podruhé odmítl a to opět pro obchodní tajemství.

Dokumenty:
žádost o informaci
odmítnutí informace
koncept odvolání (vypracovaný Oživením) + příloha usnesení rady + příloha – poskytnutý dodatek
rozhodnutí MV
žádost kraje o úhradu 52,- Kč (byla zaplacena)
poskytnutí informace odkazem (září 2013)

Další podrobnosti a dokumenty ke kauze naleznete na stránkách občanského sdružení Čisté Tuřany.

Po druhém kole odvolání (které již koncipovalo občanské sdružení Čisté Tuřany) přišel v září 2013 zajímavý obrat: krajský úřad zjistil, že část požadovaných informací je zveřejněna ve sbírce listin na stránkách www.justice.cz, a to již od roku 2005. Tyto informace tedy žadateli poskytl odkazem na webové stránky. Ve zbytku si prodloužil lhůtu pro rozhodnutí do 14.10.2013.

Stav ke dni 28.6.2013, doplněno dne 30.8.2013, dne 9.10.2013

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář