Teplice – nezákonné omezení vystoupení občana v Jednacím řádu zastupitelstva

Jednací řád zastupitelstva města Teplice omezuje v rozporu se zákonem o obcích právo občana vystoupit v rozpravě k projednávanému bodu. Ministerstvo vnitra na základě podnětu Oživení vyzvalo město ke zjednání nápravy.

Dle platného Jednacího řádu (ve znění platném v květnu 2013) může občan města Teplice vystoupit k jednotlivému projednávanému bodu pouze se souhlasem zastupitelstva (s výjimkou projednání rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok). V případě, že zastupitelstvo s vystoupením občana Obce nesouhlasí, není mu uděleno slovo. V takovém případě může občan Obce vystoupit až na samém závěru zasedání zastupitelstva ve sběrném bodu „Dotazy – informace – připomínky členů ZMě a občanů“, kdy jeho vystoupení na projednávaný bod programu nemá a nemůže mít žádný vliv, neboť příslušné rozhodnutí zastupitelstva již bylo přijato.

Ministerstvo vnitra coby dozorový orgán konstatovalo porušení zákona o obcích a vyzvalo město Teplice ke zjednání nápravy. Zastupitelstvo 20.9.2013 schválilo úpravu jednacího řádu, který je již v souladu se zákonem o obcích.

Podnět na MV

Jednací řád platný ke dni podání podnětu na MV

Metodické doporučení MV

Odpověď MV

Jednací řád schválený 20.9.2013

Stav ke dni 11.6.2013, doplněno 2.10.2013

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář