Počet e-aukcí v zakázkách stoupá, jejich potenciál však není dosud plně využit.

Oživení ve spolupráci s think-tankem IDEA při CERGE-EI zpracovalo unikátní analýzu používání elektronických aukcí (e-aukcí) ve veřejných zakázkách v ČR za období 2007-2012. Za toto období jejich počet vzrostl 36 násobně, vzhledem k celkovému počtu a objemu veřejných zakázek jsou však stále používány okrajově. Původní ambice vlády masivněji využívat potenciálu e-aukcí zatím nebyly naplněny a jejich větší podpora je v nedohlednu. Naopak, dnes Senát projednává ve zvláštním režimu novelu zákona o veřejných zakázkách, ve které se navrhuje zrušit povinnost používat e-aukce pro vybrané komodity.

E-aukce představují díky současným informačním technologiím chytrý způsob, jak lépe stimulovat tržní mechanismus v soutěži dodavatelů o zakázku a zajistit vyšší transparentnost hodnocení nabídek. Při jejich správné aplikaci proto mohou zadavatelům zakázek přinášet finanční úspory a zvýšit důvěru soutěžících v regulérnost soutěže. Nebylo proto náhodou, že e-aukce se měly stát jedním z nástrojů, jak zvýšit efektivitu a transparentnost soutěží.

Na základě naší analýzy, která měla ověřit, jak jsou e-aukce používány v českém veřejném sektoru, přinášíme následující závěry:

  • e-aukce se používají čím dál častěji. Jejich význam je však zatím pro hospodaření veřejného sektoru okrajový. V r. 2012 jejich počet činil 3,7 %, finanční zastoupení pak 4 % z celkového počtu veřejných zakázek.
  • nejvíce se využívají pro nákup energií a zdravotnického vybavení.  
  • použití e-aukce obecně zvyšuje počet nabídek v soutěži o 1,5 nabídky, to však nemusí vždy vést k nižší ceně.
  • např. u zakázek na medicínské vybavení použití e-aukcí snížilo cenu o 10 % oproti klasickým výběrovým řízením, naopak u zakázek na energie se použití e-aukce na ceně nijak výrazně neprojevilo.

K analýze byla použita data z Věstníku veřejných zakázek za období let 2007 – 2012.

„Naše analýza prokázala stoupající trendy v použití e-aukcí a také jejich různý dopad při nákupu rozdílných komodit. Dokazuje, že e-aukce mohou být velmi užitečný nástroj přinášející úspory, avšak je třeba je vhodně používat vzhledem k povaze předmětu zakázky a situaci na trhu“, konstatuje Ján Palguta z IDEA .

„Bohužel e-aukce jako nástroj větší efektivity a transparentnosti zatím stojí na periferii zájmu vládní politiky veřejných zakázek. Přes proklamované sliby vláda neučinila žádné systémové kroky k jejich větší podpoře. V r. 2012 bylo sice povinné používání e-aukcí na určité komodity zahrnuto do novely zakázkového zákona, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) však nakonec žádnou vyhlášku, která by vhodné komodity předepisovala, nevydalo,“ uzavírá problém Martin Kameník z Oživení, o. s.

Právě dnes má Senát projednávat tzv. technickou novelu zákona o veřejných zakázkách v režimu zákonného opatření, což je zcela výjimečný postup ve věcech, které nesnesou odkladu, a které by jinak vyžadovaly přijetí ve formě zákona. V novele se navrhuje úplně vypustit povinnost používat pro nákup určitých komodit e-aukce. Vláda ČR ani MMR, odpovědné za politiku veřejných zakázek, však nemají žádné alternativní nelegislativní řešení, jak více podpořit používání e-aukcí v praxi.

Za Oživení. o. s., Martin Kameník, tel.: 776 230 779, [email protected]

Za IDEA CERGE-EI, Ján Palguta, tel.: 608 742 867, [email protected]

Příloha:

POUŽÍVÁNÍ E-AUKCÍ PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR: evidence a analýza dat za roky 2007 – 2012

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář