Transparentnost veřejných zakázek se znovu rapidně sníží

(Oživení, Transparency Int. ČR) Poslanci na své první schůzi budou projednávat zákonné opatření Senátu ČR k novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Senátoři však nad rámec původně plánovaných změn, které navrhla vláda, schválili také zvýšení limitů pro zakázky malého rozsahu na úroveň 2 a 6 mil. Kč, tedy na úroveň před rokem 2012. Vzhledem k tomu, že zákonné opatření zároveň obsahuje několik dalších změn, bez kterých by se systém veřejných zakázek od 1. 1. 2014 dostal do vážných problémů, poslanci budou muset zákonné opatření jako celek schválit. Transparentnost zakázek se tak od ledna 2014 znovu rapidně sníží.

Vláda v demisi se rozhodla v druhé půli roku 2013 řešit problémy v implementaci zákona o veřejných zakázkách jeho novelizací. Tzv. technická novela se měla týkat zejména:

  • modifikace povinnosti opakovat veřejnou soutěž pokud zůstala k hodnocení jediná nabídka,
  • zmrazení limitů pro zakázky malého rozsahu na úrovni 1 mil. Kč pro dodávky a služby a 3 mil. Kč pro stavební práce i po roce 2013 (původně byl v zákoně schválen jednotný limit 1 mil. Kč od 1. 1. 2014),
  • zrušení vzdělávacího programu pro zadavatele a zrušení osob se zvláštní způsobilostí,
  • odložení povinnosti zpracovávat oponentní posudky vládě při schvalování významných zakázek.

Důvodem k novelizaci byl podle předkladatele novely (Ministerstva pro místní rozvoj) zejména nedostatek kapacit a financí pro přípravu a spuštění všech plánovaných institutů od 1. 1. 2014. S tím souvisela i slabá kondice Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který by nebyl schopen efektivně dohlížet na zvýšený objem veřejných zakázek. Vzhledem k urgentnosti byla novelizace řešena formou zákonného opatření Senátu ČR. Během projednávání v Senátu byl však taktéž schválen pozměňovací návrh navrhující zvýšení limitů pro zakázky malého rozsahu na starou úroveň 2 mil. Kč pro dodávky a služby a 6 mil. Kč pro stavební práce.  Nejen, že o tomto pozměňovacím návrhu neproběhla žádná odborná ani širší společenská diskuse, ale tento výrazný posun limitů byl v rozporu se samotným původním vládním návrhem technické novely. Naskýtá se proto otázka, zda nedošlo k obcházení samotných ústavních principů vztahujících se k úpravě zákonných opatření.

Poslanci, kteří budou projednávat zákonné opatření na své první schůzi, nemají moc na výběr, musí zákonné opatření jako celek schválit či zamítnou. V případě jeho zamítnutí by se systém zakázek od ledna 2014 dostal do vážných technických problémů hraničící s jeho kolapsem.

Bohužel schválením zákonného opatření se zvýší limity pro zakázky malého rozsahu, které znovu budou jedny z nejvyšších v Evropě, s neblahými důsledky pro transparentnost a kontrolu veřejných zakázek. Můžeme očekávat snížení transparentnosti trhu s veřejnými zakázkami, bude opětovně možné zadávat několikamilionové zakázky zcela bez soutěže a možnosti dohledu. Pro nepoctivé zadavatele bude znovu snazší porcovat velké zakázky na menší tak, aby nemuseli soutěžit podle zákona.

„Zvýšením limitů pro zakázky malého rozsahu se definitivně potápí vlajková loď proti korupci Nečasova kabinetu. Původní ambiciózní novela zákona z roku 2012, jejíž hlavním cílem bylo právě snížení limitů, tvrdě narazila na neschopnost bývalé vlády investovat více kapacit do implementace systémových změn. Bohužel se potvrdilo naše varování, že pouhá novelizace zákona ke zlepšení situace nebude stačit,“ objasňuje příčiny současných problémů Martin Kameník z Oživení.

„Noví poslanci nemají na výběr a pod hrozbou kolapsu veřejných zakázek po novém roce budou muset zákonné opatření včetně zvýšení limitů pro zakázky malého rozsahu řešit. Rozvolnění pravidel u tak významného objemu zakázek však znovu povede k vyšší míře podvodů a manipulací se zakázkami,“ konstatuje Radka Pavlišová z Transparency International ČR.  

Obě organizace jsou připraveny problémovou situaci řešit a konzultovat s poslanci i členy nové vlády možné způsoby řešení problémů, které zvýšení limitů pro zakázky malého rozsahu bohužel přinesou.

„Máme připraveny koncepty legislativních i nelegislativních způsobů řešení problému, s nimi budeme postupně poslance i budoucí členy vlády oslovovat,“ vysvětluje další plány Martin Kameník z Oživení.

Za Oživení o. s.: Martin Kameník, [email protected], tel.: 776 230 779

Za Transparency International ČR, o. p. s.: Radka Pavlišová, [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář