Ministři schvalují enormní počet zakázek bez soutěže

(Oživení, Otevřená společnost) Ministři Rusnokovy vlády od září 2013 zadali nebo hodlají zadat zakázky bez soutěže v hodnotě 2,854 mld. Kč, což je 6 krát více než za stejné období v minulém roce.

Oživení, o. s. ve spolupráci s Otevřenou společností o.p.s. provedlo monitoring jednání vlády od září do prosince 2013. Od r. 2010 jsou totiž ministři povinni informovat vládu o všech nadlimitních zakázkách, které plánují zadat bez soutěže, v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění.

Od září ministři takto zadali nebo chystají zadat celkem 78 nadlimitních zakázek v hodnotě 2,854 mld. Kč. Pro srovnání, ministři bývalé Nečasovi vlády za stejné období v r. 2012 schválili 18 nadlimitních zakázek bez soutěže v hodnotě 450 mil. Kč. Zadávání zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění je zvláštní procedurou, která se má používat pouze ve výjimečných situacích, kdy nelze zadat zakázku na základě soutěže dodavatelů.

 „Několikanásobný nárůst velkých státních zakázek zadávaných bez soutěže vládou, která je v demisi a nemá politickou důvěru, je alarmující.  Nabízí se otázka, zda to je skutečně nezbytné nebo zde hrají roli skryté úmysly vytěžit co nejvíce z dočasných ministerských postů“, konstatuje Martin Kameník z Oživení.

Zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění jsou mnohem více náchylné k manipulaci, jelikož na rozhodování nelze veřejně dohlížet a nepodléhají tržní soutěži. První informace o skutečné povaze zakázek jsou veřejně dostupné, až když je smlouva uzavřena. To už je však pozdě na účinnou reakci, pokud byly hrubě poškozeny veřejné zájmy.

„Každá vláda, a zejména vláda, která nemá důvěru Sněmovny, je povinna dbát maximální transparentnosti svého rozhodování. Jakmile se za stejné období, řádově, zvýšil počet zakázek bez soutěže, je takřka povinností aktivně poskytovat veřejnosti v předstihu podrobnosti o nich, zejména důvody, proč údajně nelze vyhlásit soutěž“, upozorňuje Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti.

Vzhledem k alarmujícímu zjištění obě organizace vyzývají vládu k aktivnímu zveřejňování základních informací o plánovaných státních zakázkách bez soutěže nad rámec současné praxe.  Zároveň vládu veřejně žádají o vysvětlení tak vysokého nárůstu počtu a objemu zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění.

„Rozhodně si nedovolujeme hodnotit účelnost jednotlivých zakázek, pouze upozorňujeme na překvapivý nárůst počtu a objemu zakázek a na to, že státní zakázky bez soutěže by měly být od začátku podrobeny veřejné kontrole,“ uzavírá Martin Kameník.

Za Oživení, o. s.: Martin Kameník, tel.: 776 230 779,

Za Otevřenou společnost, o. p. s.: Oldřich Kužílek, tel. 602 358 808,

Ke stažení:

Výzva Vládě ČR

Seznam nadlimitních JŘBÚ pro informaci na jednání Vlády ČR od 4. 9. 2013 do 11. 12. 2013 a od 5. 9. 2012 do 12. 12. 2012

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář