Bezúplatný převod majetku státu – Petynka

Petynka je usedlost s rozsáhlými pozemky v Praze 6 Břevnově. Česká republika – Ministerstvo obrany (MO) v roce 2006 bezúplatně převedla tento majetek na Nadační fond Vincentinum (NFV). MO sedm let nijak nesledovalo, zda je účel převodu plněn.

Podmínkou bezúplatného převodu byl závazek NFV zajišťovat v objektu minimálně po dobu 10 let denní stacionář, ubytovnu pro studenty a další aktivity pro sociálně slabé občany. Ministerstvo obrany plnění účelu smlouvy nijak nekontrolovalo, NFV žádný stacionář ani ubytovnu pro studenty ani po sedmi letech od převodu nezřídil.

Zároveň NFV postupně vyjednával s Ministerstvem obrany podmínky, za kterých by NFV mohl pozemky Petynka de facto prodat Developerské společnosti a to ještě za doby trvání svého závazku dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti (dodatky ke smlouvě). Prostředkem měla nakonec být tzv. směna pozemků Petynky za jiné, pro stacionář údajně vhodnější nemovitosti v obci Loděnice u Prahy.

Teprve na základě tlaku veřejnosti a těsně před vysíláním reportáže České televize využilo Ministerstvo obrany v červnu 2013 možnosti alespoň teoreticky sankcionovat NFV za neplnění závazku ze smlouvy a to uložením smluvní pokuty v maximální výši 48 milionů Kč.

Přestože uložení pokuty může znít jako dobrý konec celého příběhu, je třeba si uvědomit, že NFV nemá žádný jiný majetek, než právě Petynku. Jedinou možností, jak by NFV mohl státu zaplatit uloženou sankci, je prodej Petynky.

Dokumenty:
Smlouva o bezúplatném převodu
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Výzva k zaplacení smluvní pokuty

Případu se věnovala rovněž Česká televize, Reportéři ČT, vysíláno 29.7.2013

Reportáž České televize, Reportéři ČT, pokračovala 13. 1. 2014

Stav ke dni 2.8.2013, aktualizováno 17.1.2014

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář