Liberec pokuta za veřejnou zakázku Soukenné náměstí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Liberci pokutu 100.000,- Kč a náhradu řízení ve výši 30.000,- Kč za neoprávněné zrušení soutěže. Liberec tvrdil, že na realizaci zakázky nemá v rozpočtu finanční prostředky, proti rozhodnutí ÚOHS však nepodalo rozklad ani správní žalobu. Pokutu město zaplatilo v listopadu 2011. Po výzvě Oživení začalo město v listopadu 2013 vymáhat část zaplacené pokuty po bývalém primátorovi města.

K veřejné zakázce Revitalizace Soukenného náměstí – realizace, sankce 130.000,- Kč:

Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek nám dopisem ze dne 16. 7. 2013, značka CJ MML 101224/13 sdělil, že „zadavatel v postavení zaměstnavatele nedisponuje informacemi, aby zjistil, kdo za škodu způsobenou na majetku města Liberec odpovídá“ a zřejmě proto vůči nikomu svůj nárok na náhradu škody neuplatnil a nikdo mu škodu logicky ani nezaplatil. Přitom je to ale právě město Liberec, které jediné má veškeré potřebné informace pro identifikaci škůdce.

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že statutární město Liberec nedodrželo postup stanovený v § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, když zrušilo zadávací řízení, aniž by se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nebylo možné po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto rozhodnutí města Liberec zrušil.

Výzva Oživení a reakce města

Dopisem z října 2013 Oživení upozornilo město Liberec, že městu vznikla škoda již dnem, kdy obec uhradila uloženou pokutu, tedy dnem 11.11.2011 ve výši 130.000,- Kč.

Na základě této výzvy uspořádala rada města tiskovou konferenci, kde oznámila svůj záměr vymáhat část způsobené škody po bývalém primátorovi města Janu Korytářovi. Po ostatních radních, kteří ve věci rozhodovali, ani po zaměstnancích města, kteří k rozhodnutí rady města připravovali podklady, nárok na úhradu škody vznesen nebyl (viz odpověď města 26.11.2013). Tento zvláštní postup město nijak neodůvodnilo (taková informace prý neexistuje). Spisovou značku řízení u Okresního soudu v Liberci město údajně nezná.

Rozhodnutí, že po ostatních radních (vyjma bývalého primátora) škoda vymáhána nebude, přijala rada města 5.11.2013. Jmenovité hlasování o tomto rozhodnutí není k dispozici (viz odpověď města 9.12.2013).

Kauze se věnovala řada médií, mezi nimi i České televize.

Dokumenty:

Pokuta ÚOHS – září 2011
Výzva k vymáhání škody – říjen 2013
Odpověď města na výzvu k vymáhání škody – listopad 2013
Odpověď na žádost o informaci – dílčí škoda po radních a zaměstnancích uplatněna nebyla – 26.11.2013
Odpověď na žádost o informaci – jmenovité hlasování radních není zaznamenáno – 9.12.2013

Stav ke dni 15.11.2013, aktualizováno 17.1.2014

Více informací poskytneme na [email protected]

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář