Hajany – stížnost pro porušení zákona ve prospěch starosty

Kauza začala v roce 2009, kdy obec prodala celou řadu pozemků, na které byl uplatněn restituční nárok. Z důvodu probíhajícího řízení o vydání nemovitostí nesměla obec s pozemky nakládat. Pozemky byly navíc prodány nikoli za cenu v místě obvyklou a obratem byly novými vlastníky zpeněženy za cenu výrazně vyšší.

Na jaře 2012 vynesl Okresní soud Brno venkov odsuzující rozsudek a starostovi vyměřil za zneužití pravomoci veřejného činitele trest ve výměře 3 let a 8 měsíců nepodmíněně. Ostatní zastupitelé, kteří se podíleli na prodeji pozemků, byli potrestání podmíněným trestem odnětí svobody.

Oživení se věcí začalo zabývat na jaře 2013, kdy Krajský soud v Brně odsuzující rozsudek zrušil a věc vrátil státnímu zástupci k došetření.

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně nesplňuje náležitosti, které na něj klade trestní řád. Oživení se obrátilo na ministra spravedlnosti, který jediný může za dané situace podat mimořádný opravný prostředek, tzv. Stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu ČR. Ministryně spravedlnosti na základě podnětu Oživení podala stížnost pro porušení zákona v srpnu 2013, Nejvyšší soud ve věci rozhodoval v prosinci 2013 (6 Tz 49/2013).

Nejvyšší soud konstatoval, že zákon byl porušen ve prospěch obžalovaných.

Rozhodnutí NS ze dne 11.12.2013


Aktualizace, 12. prosinec 2013:


Stav ke dni 21.2.2014

Více informací poskytne [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář