Městská část Praha 10 dělí veřejné zakázky na PR služby

Podle informací Zadavatele se Městská část Praha 10 rozhodla již před deseti lety jít cestou outsourcingu svého tiskového oddělení. Přesto za dobu deseti let vypsala na poskytování PR služeb pouze jedenkrát výběrové řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a to zjednodušené podlimitní řízení v roce 2007. Od roku 2011 Zadavatel opakovaně zadává PR služby tehdejšímu vítězi soutěže v rámci opakujících se zakázek malého rozsahu, které jsou účelově uzavírány na dobu určitou kratší než čtyři roky.

Smluvené finanční plnění vždy kopíruje zákonem „povolenou“ hranici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, nicméně z jednání Zadavatele je zřejmé, že Zadavatel ve skutečnosti usiluje o poskytování PR služeb na dobu neurčitou, nikoli na dobu určitou, respektive na dobu časově omezenou.

V průběhu let, kdy Zadavatel odebíral od společnosti CCG – Czech Communication Group, s.r.o. PR služby, odebíral Zadavatel od stejného dodavatele i další obdobné služby, které byly zadávány rovněž na základě série zakázek malého rozsahu, či dokonce jen na základě objednávek.

Oživení má za to, že zadavatel svým postupem opakovaně porušil § 13 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, když účelově rozdělil předmět veřejné zakázky tak, aby se vyhnul zadání zakázky dle zákona o veřejných zakázkách. V listopadu 2013 jsme se obrátili s podnětem na přezkoumání postupu zadavatele na ÚOHS.

V únoru UOHS sdělil Oživení, že prozatím žádné pochybení nezjistil.

Dokumenty:

podnět na UOHS (listopad 2013)

reakce UOHS (únor 2014)

Stav ke dni 21.2.2014

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář