Oživení vyzývá ČAK k pozastavení činnosti obviněných advokátů MSB Legal (Šachta & partners)

V polovině února 2014 byli v kauze vyvádění peněz z Dopravního podniku hlavního města Prahy obviněni advokáti Mgr. David Michal a Mgr. Marek Stubley, společníci MSB Legal, v.o.s (dříve Šachta & partners). Podle policie měli advokáti společně s dalšími osobami z Dopravního podniku vyvést přes 40 milionů korun. Oživení vyzývá Českou advokátní komoru, aby okamžitě pozastavila obviněným advokátům výkon advokacie.

Advokáti obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti by až do pravomocného rozhodnutí v trestní věci neměli vykonávat advokacii, neboť je vážně ohrožena důvěra veřejnosti v řádný výkon advokacie. „Mám-li si vybírat advokáta, který mi poskytne právní služby, zajímá mě nejen jeho profesní erudice, ale stejnou měrou i jeho důvěryhodnost a životní hodnoty, které zastává. Osoby, které se zřejmě podílely na legalizaci výnosu z trestné činnosti, by profesní komora měla v zájmu veřejnosti a svého dobrého jména ze svého středu vyloučit.“ dodává Martin Kameník.

Oživení tímto vyzývá Českou advokátní komoru, aby vzhledem k závažnosti vzneseného obvinění s okamžitou platností dle ustanovení § 9, odst. 2, písm. a) zákona o advokacii pozastavila výkon advokacie Mgr. Davida Michala a Mgr. Marka Stubleyho, společníků MSB Legal, v.o.s (dříve Šachta & partners).

Obvinění advokáti se dle dosavadních výsledků prověřování v rámci organizované skupiny podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti tím, že coby advokáti zastupující Dopravní podnik jednak vypracovali smlouvu na výrobu předražených jízdenek, uzavřenou v roce 2008 mezi Dopravním podnikem a společností NEOGRAPH, a.s., kterou tito obvinění advokáti fakticky řídili prostřednictvím předsedy představenstva Ing. Jana Janků, a následně prostřednictvím společnosti NEOGRAPH, a.s. vyvedli společně s dalšími osobami z Dopravního podniku v průběhu let 2008-2011 na různé zahraniční účty částku více jak 40 milionů Kč.

K vyvádění finančních prostředků přitom obvinění advokáti svou činností měli přispět, přestože věděli, že finanční prostředky pocházejí z plnění poskytnutého společnosti NEOGRAPH, a.s. od Dopravního podniku za účelově předražené jízdenky, a že smlouva mezi společností NEOGRAPH, a.s. a Cookville Assets Int. a smlouva mezi Cookville Assets Int. a osobou Ivo Rittig slouží pouze k zastření pravého účelu převodu finančních prostředků, kterým bylo osobní obohacení nejméně společnosti Cookville Assets Int. a osoby Ivo Rittiga.

Martin Kameník, předseda Oživení, o.s.

Kontakty:
[email protected]
tel.: 776 230 779

Přílohy:
1. Otevřená výzva Oživení České advokátní komoře, doručená 20. 2. 2014 do datové schránky ČAK
2. Usnesení o zahájení trestního stíhání advokátů z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti

Více informací ke kauze a zakázce na jízdenky, které se Oživení věnuje již od roku 2009, naleznete na webových stránkách Oživení: http://bit.ly/1hva3pa

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář