40 oznámení, 39 x odveta – zkušenosti oznamovatelů nejen korupčních jednání

Občanské sdružení Oživení ve spolupráci s neziskovými organizacemi v Estonsku, Maďarsku, Polsku a Slovensku vedlo rozhovory o praktických zkušenostech 40 oznamovatelů nekalého jednání (whistleblowerů), z toho 12 v ČR.

„Pokud má vzniknout opravdu konstruktivní debata o ochraně oznamovatelů, je třeba otevřít příliš dlouho zavřené dveře a pozvat k diskusi u stolu všechny relevantní hráče. Nejenom zákonodárce či zástupce občanského sektoru, ale i samotné oznamovatele“, Lenka Franková, Oživení o. s.

Předmětem analýzy byly praktické zkušenosti s oznámením, konkrétně jaké možnosti oznámit nekalé jednání měli oznamovatelé na pracovišti, na jaké veřejné instituce se mohli obrátit, čemu čelili a jak se mohli bránit odvetným opatřením.  Výsledky analýzy jsou alarmující. Všichni oznamovatelé v ČR čelili různým formám odvetných opatření. Polovina ze všech 40 oznamovatelů ztratila v souvislosti s oznámením své zaměstnání. V každém pátém případě se vyhazovy dotkly spolupracovníků či sympatizantů oznamovatele.

„Analýza praktických zkušeností podpořila dosavadní doporučení: je nezbytné oznamovatelům zajistit možnosti důvěrného či anonymního oznámení, jeho nezávislé efektivní řešení, a právní ochranu. Současný stav, kdy oznamovatel předává (podle interních předpisů) svá podezření svému nadřízenému, který je v drtivé většině do nekalého jednání právě zapojen, je nesmyslný“, doplňuje Lenka Petráková, spoluautorka analýzy.

V  České republice doposud neexistuje žádný právní předpis, který by komplexně upravoval problematiku oznamovatelů nekalých jednání. Dnes vyprší lhůta pro splnění následujícího úkolu ze strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 : předložit vládě analýzu možností podpory a právní pomoci pro oznamovatele trestné činnosti. V květnu minulého roku byl vládě Petra Nečase předložen návrh změny antidiskriminačního zákona, kterou legislativní rada vlády sice doporučila schválit, ovšem současně konstatovala, že začlenění ochrany oznamovatelů do antidiskriminačního zákona není nejvhodnější řešení. Následně padla vláda a s ní i jakékoliv další řešení ochrany oznamovatelů.

Současná vláda se v koaliční smlouvě zavázala v kapitole 9.7 (Rekonstrukce státu a opatření proti korupci) přijmout legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

Oživení navrhuje následující doporučení, která by měla být zohledněna při legislativních návrzích:

  • definování pojmů whistleblowing a oznamovatel;
  • zavedení efektivních interních a externích mechanismů oznamování nekalého jednání;
  • ustanovení instituce, která bude za šetření případů zodpovídat, minimálně v rovině koordinace různých existujících institucí a jejich spolupráce s oznamovatelem v průběhu šetření;
  • rozsah ochrany oznamovatele musí pokrývat různá odvetná opatření i systém kompenzací.

Publikace je ke stažení v elektronické formě zde.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Za Oživení o. s.
Franková Lenka
[email protected]
tel.: 776 818 765

 

Projekt byl financován s podporou Evropské komise, Nadačního fondu proti korupci a Velvyslanectví Norského království v České republice.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář