Nelahozeves – svoz odpadu bez soutěže

V rámci právní poradny obdrželo Oživení podnět týkající se uzavřené smlouvy na svoz odpadu z roku 2005. Za účelem prověření podnětu jsme se obrátili na obec Nelahozeves a požádali jsme o informace o výši ročních výdajů na svoz odpadu a dále o informace týkající se soutěže, která uzavření smlouvy předcházela.

K soutěži samotné obec „nic nedohledala“, nicméně náklady na svoz odpadu výrazně přesahují limit dle zákona o veřejných zakázkách. V červnu 2013 jsme se na obec obrátili s výzvou ke zjednání nápravy.

Náš podnět byl projednán na červnovém zasedání zastupitelstva, obec však odmítla učinit jakékoli kroky k řešení situace a bod přesunula k projednání na další zasedání zastupitelstva.

Nelahozeves sice zatím neučinila žádné kroky směřující k soutěži zakázky na svoz odpadu, ale zato se snaží získat informace, kdo Oživení na smlouvu o svozu odpadu upozornil. Oživení  není povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a identitu osob, které se na nás obracejí, zásadně nezveřejňujeme.

Vzhledem ke skutečnosti, že obec Nelahozeves nebere naše upozornění na porušování zákona příliš vážně, zaslali jsme jí na konci srpna 2013 rovněž rozhodnutí ÚOHS v naprosto obdobné věci, kdy obci Votice byla uložena pokuta ve výši 80.000,- Kč.

V reakci na zaslané rozhodnutí ÚOHS nám paní starostka obratem sdělila, že obec již připravuje soutěž na svoz odpadu.  Posudek advokátní kanceláře, kterou si obec vybrala, potvrdil, že je nutné smlouvy vypovědět a uspořádat novou soutěž.

V závěru svého dopisu nám paní starostka položila překvapivou otázku – na základě jakého zákona by obec měla vymáhat škodu po osobách, který ji škodu způsobily? Zkuste zákon o obcích, paní starostko!

Ani další zasedání zastupitelstva k věci nepřistoupilo konstruktivně a Oživení nezbylo, než se v listopadu 2013 obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.V březnu 2014 UOHS Oživení sdělil, že v současné chvíli neshledal podmínky pro zahájení řízení se zadavatelem. Názor UOHS není blíže odůvodněn.

dokumenty:
smlouva na svoz odpadu
žádost o informaci
odpověď obce
výzva obci – červen 2013
odpověď obce – červenec 2013 + zápis ze zasedání zastupitelstva

doplněná výzva  – srpen 2013
rozhodnutí ÚOHS (Votice)

reakce obce Nelahozeves – srpen 2013 + žádost o sdělení zákona, dle kterého je obec povinna vymáhat škodu
právní posudek vypracovaný dle ústního zadání obce Nelahozeves

podnět ÚOHS (listopad 2013)

aktivita Nelahozevsi:
žádost o sdělení identity oznamovatele
odpověď Oživení

O kauze informoval i server Nelahozeves info.

stav ke dni 2.8.2013, aktualizováno 11.8.2013, 28.8.2013, 29.8.2013, 17.1.2014, 12.3.2014

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář