Liberecký kraj vymáhá škodu po členech hodnotící komise

Okresní soud v Liberci projednává pod sp.zn. 17 C  178/2013 žalobu kraje na náhradu škody, která kraji vznikla v souvislosti s veřejnou zakázkou na revitalizaci školních hřišť. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada kraje 10.11.2008. Vítězem zadávacího řízení se stala společnost Tomovy parky, s.r.o., přestože nesplnila základní kvalifikační kritéria a měla být ze soutěže vyloučena.

V roce 2011 pochybení zadavatele zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Finanční úřad následně zadavateli za porušení zákona o veřejných zakázkách vyměřil odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 8.559.127,- Kč a penále ve výši 8.559.127,- Kč. Celkem na majetku kraje vznikla škoda ve výši 17.118.254,- Kč.

V květnu 2013 kraj podal žalobu na členy hodnotící komise, kteří měli posoudit nabídky uchazečů a společnost Tomovy parky ze soutěže vyloučit.

Jednalo se o tyto odpovědné osoby:

– tehdejšího náměstka hejtmana Ing. Karla Dolejšího,
– tehdejšího náměstka hejtmana Mgr. Radima Ziku,
– tehdejší radní MUDr. Hanu Králíčkovou,
– tehdejšího vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku Ing. Vladimíra Koudelku,
– tehdejšího vedoucího odboru veřejných zakázek Mgr. Lukáše Mocka.

Kraj požadoval uhradit škodu ve výši 17 milionů společně a nerozdílně po všech výše uvedených osobách, s tím že pokud jde o poslední dvě osoby (tehdejší zaměstnance kraje), tak u nich jen do částky odpovídající 4,5 násobku jejich platu.

Po podání žaloby došlo k výraznému prominutí odvodu a penále a tedy i ke částečnému zpětvzetí žaloby v únoru 2014.

Žalovaná částka nyní činí 496.720,- Kč.

žaloba a zpětvzetí žaloby

Bližší informace poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Stav ke dni 18.4.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář