Městské firmy kritiků zákona o registru smluv neposkytují informace

Jiránek, Birke, Novotný, Hašek: “jejich” firmy se s veřejností nebaví

9. 4. 2014, Praha – Sdružení Oživení, Otevřená společnost a Brnění provedla v uplynulém měsíci monitoring, jak městské firmy poskytují informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Výsledky jsou tristní. Navzdory mnoha judikátům, které ustáleně opakují, že městské firmy jsou povinné subjekty, se v mnoha případech firmy ani neobtěžovaly na žádost o informace reagovat. Jedná se přitom o firmy samospráv, jejichž představitelé vystupují proti registru smluv – Kladno (primátor a předseda SMOČR, Dan Jiránek), Olomouc (bývalý primátor a poslanec Martin Novotný, ODS), Náchod (starosta a poslanec Jan Birke, ČSSD). Smlouvy nezveřejňují ani firmy Jihomoravského kraje (poslanec a hejtman Michal Hašek, ČSSD). Jediným řešením je zákon o povinném zveřejňování smluv, který obecní firmy ke zveřejňování donutí.

Výsledky monitoringu:

1. Kladno: TEPO, s. r. o., teplárenská společnost vlastněná městem Kladnem, na žádost o informace vůbec nereagovala. Poptávali jsme smlouvy na pronájem či smlouvu se základní školou. Primátor Kladna, Dan Jiránek, který je současně šéfem SMOČR, přitom patří k velkým kritikům zákona o zveřejňování smluv. (Společnost Sportovní areály města Kladna, s. r. o., jako jediná ze všech dotazovaných firem, smlouvy poskytla.)

2. Olomouc: Dopravní podnik města Olomouce, a. s. Požadovali jsme smlouvy na PR a nákup dopravních prostředků. Firma nás odkázala na výroční zprávy s tím, že nic jiného poskytovat nemusí. Ve výročních zprávách požadované informace nejsou. Přitom například londýnský protějšek dopravního podniku publikuje všechny útraty větší 250 liber. V Olomouci odmítla informace vydat i městská firma Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Bývalý olomoucký primátor a současný poslanec ODS, Martin Novotný, je přitom jedním z největších odpůrců přijetí zákona.

3. Náchod: Lesy města Náchoda, a. s., a městské divadlo Beránek Náchod, a. s. Lesy nereagovaly nijak, z divadla nám několik dnů po zákonné lhůtě napsali, že si máme pro informace dojet do Náchoda… Starosta města a poslanec za ČSSD, Jan Birke, přitom také patří k velkým kritikům zákona a snaží se jeho projednávání zbrzdit.

4. Jihomoravský kraj: Thermal Pasohlávky, a. s. a CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o. Thermal Pasohlávky vlastněný ze ⅔ Haškovým Jihomoravským krajem a z ⅓ obcí Pasohlávky na žádost týkající se smluv na dodávku vody a dalších smluv nereagoval nijak. Firma CL Junior Auto Boskovice, která prodává Citröeny a patří 100% Jihomoravskému kraji, tvrdí v rozporu s judikaturou, že je soukromá firma. (V Jihomoravském kraji na žádosti o smlouvy nereagovaly ani oslovené příspěvkové organizace.)

Oldřich Kužílek (Otevřená společnost): “Veřejné firmy nalhávají poslancům, že nenakládají s veřejnými prostředky. Zaměňují to ale s tím, že veřejný zřizovatel či vlastník neručí za jejich závazky, což je něco jiného. Celé tyto firmy, případně dominantní podíl v nich, jsou veřejnými prostředky. Navíc mohou snadno sloužit k jejich vyvádění, tunelování či odklánění. Důvod k veřejné kontrole je tedy zcela zásadní a ve světle judikatury má přednost před údajným obchodním tajemstvím. Jeho porušení ale ve skutečnosti nehrozí.

Výjimka ze zveřejňování se na obchodní tajemství vztahuje. Obchodním tajemství ale v žádném případě není například název a sídlo firmy či cena. Skutečné obchodní tajemství, jak poslanci i představitelé obcí dobře vědí, se neposkytuje už dnes a neposkytovalo by se ani po přijetí zákona o zveřejňování smluv.

Zkoušeli jsme od některých veřejných firem získat popis situace, jak by k nějakému ohrožení konkurenceschopnosti vlastně mělo dojít, ale nic konkrétního jsme se nedozvěděli. Odborníci vědí, že skutečného obchodního tajemství je ve skutečnosti málo, firmy o sobě většinu věcí stejně vědí. Za úvahu snad stojí jen úprava běžného obchodního styku tak, aby se nezveřejnilo celé portfolio dodavatelů a odběratelů.“

Tento postoj bude Oldřich Kužílek dnes prezentovat i na semináři, který ve sněmovně pořádá Svaz měst a obcí.

Matěj Hollan, Brnění: “V minulosti jsme vyhráli už tři soudní spory, že městské firmy musejí poskytovat informace.
Tisková zpráva Otevřené společnosti, Oživení a Brnění

Přesto se nadále setkáváme se systematickým obstrukčním chováním městských firem, které protizákonně nechtějí poskytovat informace. Je potřeba si uvědomit, že městské firmy jsou zpravidla 100% či z většiny ovládány samosprávami, tedy všechna odpovědnost za jejich konání padá na hlavu zastupitelům a radním. Pokud smlouvy neposkytuje například firma Jihomoravského kraje nebo Olomouce, mají si tam politikové sjednat pořádek. Ti to ale nedělají. Jediným řešením, které by ukončilo nezákonné jednání těchto firem, je zákon o zveřejňování smluv.“

Lenka Franková, Oživení: „Odpor městských společností poskytovat informace známe i z naší právní praxe. Registr smluv by tento problém navždycky vyřešil. Protože již registrujeme starosty, kteří se nebrání otevírání radnic a nehodlají smlouvy utajovat, v uplynulých dnech jsme vytvořili web www.starostoveprotransparentnost.cz, kde starostové vyzývají své kolegy k podpoře zákona o registru smluv. Po dvou dnech od spuštění webu se k podpoře přihlásilo přes 50 starostů. Potvrzuje se tedy následující: zveřejňování smluv je otázkou politické vůle a řada dosavadních argumentů proti registru slouží výlučně jako zdržovací taktika.“

Přílohy: Výsledky monitoringu formou tabulky a zde.

Kontakty: Oldřich Kužílek, 602358808;
Lenka Franková, 776818765;
Matěj Hollan, 774956148

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář