Předražené jízdenky DPP

V kauze předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) padly další obvinění. Po obvinění bývalého ředitele DPP Martina Dvořáka z trestného činu pletich při veřejné soutěži, byly v únoru 2014 obviněny další osoby z trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti. Mezi obviněnými jsou i advokáti Mgr. David Michal a Mgr. Marek Stubley, společníci MSB Legal, v.o.s., (dříve Šachta Partners).

Oživení 20. února 2014 vyzvalo Českou advokátní komoru (ČAK), aby obviněným advokátům pozastavila výkon advokacie až do pravomocného rozhodnutí ve věci.ČAK zahájila řízení o pozastavení výkonu advokacie 26.února 2014. Podle informací z médií by mělo o pozastavení výkonu advokacie rozhodnout dubnové zasedání představenstva ČAK. Oživení se 3. dubna 2014 na ČAK obrací opakovaně a s podporou veřejnosti vyzývá k urychlenému rozhodnutí.

Oživení již v roce 2009 kritizovalo, že Dopravní podnik Hl. m. Prahy (DPHMP) na dodávku papírových jízdenek nevypsal řádné výběrové řízení a zadal zakázku přímo společnosti NEOGRAPH, a.s. Dne 25. 5. 2009 podalo Oživení podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, ve kterém upozorňuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), že ze strany DPHMP došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. ÚOHS podnět 15. dubna loňského roku zamítl s tím, že k pochybení nedošlo, protože se v případě jízdenek jedná o ceniny s ochrannými prvky, na které se nevztahují ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

V říjnu 2011 Oživení získalo informace o podezřelých smlouvách, podle nichž je podstatná část prostředků, které pražský DPHMP zaplatí společnosti NEOGRAPH, a.s. za dodané jízdenky, převáděna bez poskytnutí jakékoli služby na Britské Panenské ostrovy.

Dne 10. 8. 2007 byla uzavřena mezi společností NEOGRAPH, a. s. a Cokeville Asset Inc., se sídlem na Britských Panenských ostrovech tzv. zprostředkovatelská smlouva. Jejím předmětem je poskytování „poradenských a zprostředkovatelských služeb“ tak, aby společnost NEOGRAPH a. s. měla příležitost uzavřít s DPHMP Smlouvu o dílo na dodávky jízdních dokladů.

Zprostředkovatelská smlouva mimo jiné stanoví, že společnosti Cokeville Asset náleží smluvní odměna minimálně 17 haléřů za každou objednanou jízdenku DPHMP od společnosti NEOGRAPH, a. s. Tato odměna byla smluvena před uzavřením samotné smlouvy o dílo, tedy bez znalosti konečných cen za jeden objednaný kus jízdenky. Odměna pro Cokeville Asset byla sjednána fixně (nikoli procentně) a to po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi DPHMP a NEOGRAPH, tedy i pro období, kdy Cokeville Asset prokazatelně pro NEOGRAPH neprovádí žádnou činnost dle Zprostředkovatelské smlouvy.

Samotná Rámcová smlouva o dílo stanoví, že DPHMP se zavazuje odebrat od NEOGRAPHU a. s. jízdenky v minimálním počtu 39.700.000 kusů za každý rok trvání smlouvy. Cena za minimální odběr 39.700.000 kusů jízdenek a zároveň tedy minimální příjem společnosti NEOGRAPH činí 16.993.000,- Kč bez DPH, respektive 17.953.000,- Kč bez DPH, v závislosti na tom, zda jízdenky budou či nebudou vybaveny bezpečnostním hologramem. Cena nejběžnější jízdenky byla dohodou stran stanovena na 37 haléřů, z toho 17 haléřů je odváděno na Britské Panenské ostrovy.

Na základě dostupných informací Oživení odhaduje daňový únik společnosti NEOGRAPH za roky 2008-2010 nejméně 11.095.000,- Kč.

Za pozornost stojí i samotná Rámcová smlouva o dílo, neboť obsahuje celou řadu ustanovení, která jsou pro DPHMP jednoznačně nevýhodná. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědí sice bez udání důvodu, ale zato s výpovědní lhůtou 4 roky. Navíc prvních 12 měsíců trvání smlouvy objednatel nebyl oprávněn smlouvu vypovědět vůbec. Jak již bylo zmíněno výše, Rámcová smlouva obsahuje i povinnost DPHMP odebrat každoročně minimálně 39.700.000,- kusů jízdenek v hodnotě 17-18 milionů korun. V opačném případě DPHMP uhradí NEOGRAPHU a.s. smluvní pokutu ve výši neodebraného zboží. Oživení je přesvědčeno, že neexistuje žádný relevantní důvod pro takto stanovenou výpovědní dobu (navíc v kombinaci s povinným odběrem a smluvní pokutou) a je otázkou, proč objednatel na takovou smluvní podmínku přistoupil, když měl na výběr i mezi jinými zhotoviteli.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Oživení o. s. podalo dne 8. 11. 2011 trestní oznámení na předsedu představenstva společnosti NEOGRAPH, a. s. a zároveň podnět k prošetření podezření z daňového úniku Finanční úřad pro Prahu 1.

Dne 11.11.2011 obdželo Oživení od DPHMP údaje o počtu zakoupených jízdenek od společnosti NEOGRAPH, a.s., společně s objednávkami jízdenek a souvisejícími fakturami. Oživení o.s. proto doplnilo o tyto informace, jak trestní oznámení , tak podnět k prošetření podezření z daňového úniku.

Dne 21.11.2011 obdrželo Oživení tiskové prohlášení generálního ředitele společnosti NEOGRAPH, a. s. Z tiskového prohlášení vyplývá, že realizace zakázky na výrobu jízdenek byla ze strany DPHMP z iniciativy jejího generálního ředitele Ing. M.D. podmíněna tím, že tento obchodní vztah mezi NEOGRAPH, a.s. a DPHMP bude za úplatu formálně zprostředkován jím zvolenou společností COKEVILLE ASSET Inc. Vzhledem k výše uvedenému máme za to, že by se v daném případě mohlo u Ing. Martina Dvořáka jednat o trestný čin sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 trestního zákona, popř. o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákona. O tyto nové skutečnosti Oživení doplnilo jak podané trestní oznámení, tak podnět k prošetření podezření z daňového úniku.

Trestním oznámením na na předsedu představenstva společnosti NEOGRAPH, a. s se zabývá UOKFK a trestním oznámení na generálního ředitele DPHMP se zabývá SKPV Obv. ředitelství Praha 1.

V říjnu 2013 byl obviněn bývalý ředitel DPP Martin Dvořák z trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku a trestného činu sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky. Společně s ním byly obviněny další osoby, a to Ing. Ivo Štika, Ing. Jan Janků , JUDr. Petr Kmeť a Ing. Antonín Vilímec.

V únoru 2014 byly obviněny v souvislosti s předraženými jízdenkami další osoby a to z trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti. Mezi obviněnými jsou i advokáti Mgr. David Michal a Mgr. Marek Stubley, společníci MSB Legal, v.o.s., (dříve Šachta & Partners). Dalšími obviněnými jsou Ivo Rittig, Ing. Jan Janků a JUDr. Petr Kmeť.

Aktualizace:
V květnu 2019 Městský soud v Praze nepravomocně rozhodl o zproštění vinny všech obžalovaných. Případem se bude zabývat Vrchní soud v Praze.

Důvody, které vedly k osvobozujícímu rozsudku, jsou popsány například zde:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kauza-dpp-dopravni-podnik-kauza-jizdenek-ivo-rittig-martin-dvorak-rozsudek_1905171627_ogo

https://www.respekt.cz/politika/soud-odmitl-odposlechy-rittig-byl-nepravomocne-osvobozen

Oživení 20.2.2014 vyzvalo Českou advokátní komoru, aby obviněným advokátům pozastavila výkon advokacie až do pravomocného rozhodnutí ve věci.

Usnesení o zahájení trestního stíhání – legalizace výnosu z trestné činnosti – 13.2.2014

Výzva ČAK – 20.2.2014

Sdělení ČAK – 28.2.2014

Opaková výzva ČAK – 3.4.2014

Česká advokátní komora zahájila 26.2.2014 řízení o pozastavení výkonu advokacie obviněných advokátů.

Stav ke dni 17.2.2012, aktualizováno 20.2.2014, 28.2.2014

nová aktualizace článku dne 4.2.2020

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
3 Komentáře
 • Co tak nějaká aktualizace
  Vytvořeno: 21:02h, 02 února Odpovědět

  Od roku 2014 se ovšem situace změnila. Proběhl soud, který veškeré vaše neoprávněné konstrukce vyvrátil. Když si tak hrajete na Mirky Dušíny,bylo by solidní aktualizovat článek minimálně o zmínku nepravomocného rozsudku – zproštění všech obžalovaných.

  • admin
   Vytvořeno: 17:05h, 04 února Odpovědět

   Dobrý den,
   děkujeme za upozornění, článek jsme zaktualizovali.

   S pozdravem
   Šárka Trunkátová

 • Jan
  Vytvořeno: 16:41h, 07 října Odpovědět

  No a je čas na další aktualizaci. Eventuálně nějakou sebereflexi, když je zjevné, že vaše přesvědčení stálo na vodě (například předchozí smlouva od Schwarz druck měla zakotven povinný odběr kolem 100 mil. ks a spotřeba byla zhruba poloviční…).

Přidejte komentář