Krnov: 350.000,-Kč pokuty pro formální chyby?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obci Krnov v roce 2011 tři pokuty za dvě veřejné zakázky v celkové výši 350.000,- Kč. Obec škodu nevymáhá. Paní starostka se domnívá, že chyby byly pouze „formální“. Oživení podalo na vedení obce v květnu 2014 trestní oznámení.

K veřejné zakázce Zimní stadion v Krnově – vestavba vnitřního zařízení, včetně tribun, pokuta 200.000,- Kč:

Paní starostka nám k této věci sdělila, že „věc byla prošetřena a nebyla po konkrétní osobě požadována náhrada, neboť zcela jistě nedošlo k poškození majetku nebo zneužití dotace na vybavení. Městu byly vytýkány formální chyby“.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však vyplývá, že obec předmět této veřejné zakázky účelově rozdělila na dílčí části, které následně jednotlivě zadávala jednoduššími postupy. Obec tedy porušila zákaz rozdělit předmět veřejné zakázky stanovený  v § 13 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Jedná se o závažné porušení zákona, nikoli o formální chybu.

K veřejné zakázce Krnovské muzeum – Rekonverze areálu bývalé textilní továrny Karnola, pokuta 50.000,- Kč a pokuta 100.000,- Kč:

K této věci nám paní starostka sdělila, že „konečné řešení ještě není, protože se během kontroly ukázaly nové skutečnosti“. Paní starostka nepovažuje za nutné sdělovat k této věci více informací, když zároveň nám přislíbila, že nás bude po uzavření celého případu o věci informovat.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v této věci vyplývá, že pokud jde o pokutu ve výši 50.000,- Kč, porušila obec zákon o veřejných zakázkách tím, že ve lhůtě nevyřídila oprávněné námitky jednoho z uchazečů a namísto toho vydala rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky jinému uchazeči. Námitky uchazeče byly zjevně oprávněné, neboť obec po té, co s ní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení, zadávací řízení ze stejného důvodu zrušila. Uchazeč namítal, že obec požadovala doložení referenční stavby v regionu zadavatele, což bezprostředně nesouviselo s předmětem veřejné zakázky, čímž zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace a rovného zacházení dle ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách.

Stejného pochybení obce, tedy nevyřízení námitek jednoho z uchazečů, bylo sankcionováno i druhou pokutou uloženou v souvislosti se stejnou veřejnou zakázkou. V tomto případě již Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postih obce zdvojnásobil a uložil jí pokutu ve výši 100.000,- Kč.

Dopisem ze dne 19. srpna 2013 jsme obec výslovně upozornili, že obci vznikla škoda již dnem, kdy obec uhradila uloženou pokutu, tedy dnem 8. 9. 2011 ve výši 50.000,- Kč, dnem 15. 12. 2011 ve výši 200.000,- Kč a dnem 4. 4. 2012 ve výši 100.000,- Kč. Úvahy identifikaci škůdce či o míře zavinění konkrétních osob proto nejsou časově neomezené, neboť zejména u první z pokut se brzy blíží okamžik promlčení nároku.

Obec do dnešního dne na výzvu nereagovala. Na základě další žádosti o informace jsme se 18.10.2013 dozvěděli, že výzvu ze dne 19.8.2013 obdržela od sekretariátu pouze starostka obce. Ta ji postoupila „na vědomí“ tajemníkovi obce 20.8.2013 a zastupitelům až na zasedání zastupitelstva 11.9.2013. Členové kontrolního výboru výzvu dosud neobdrželi, neboť „kontrolní výbor v daném období nezasedal“. Žádný orgán obce výzvu k vymáhání škody neprojednal.

Obec zůstala nečinná a nárok na náhradu škody vůči zaměstnancům či radním (zastupitelů) se promlčel. Z tohoto důvodu podalo Oživení v květnu 2014 na vedení obce trestní oznámení.

Výzva – srpen 2013
Pokuta UOHS – 200 tisic
Pokuta UOHS – 50 tisíc
Pokuta UOHS – 100 tisíc
Informace obce, jak (ne) doručila (ne) projednala naši výzvu – říjen 2013
Trestní oznámení – květen 2014

Stav ke dni 27. 9. 2013, aktualizováno 18.10.2013, 23.5.2014

Facebook
Twitter
3 Komentáře
 • Pavel Novák
  Vytvořeno: 13:35h, 30 září Odpovědět

  Dobrý den, rád bych se zeptal na vývoj trestního oznámení na vedení města Krnova. Byl jsem člen kontroní komise v tomto volebním období, ale nikdy se nám tyto podklady nedostaly do rukou. S pozdravem Mgr. Pavel Novák

  • petra
   Vytvořeno: 18:07h, 30 září Odpovědět

   Dobrý den, šetření není dosud ukončeno, takže Vám nemohu dát žádné bližší informace o výsledku.
   S pozdravem
   Petra Bielinová

   • Pavel Novak
    Vytvořeno: 12:09h, 30 července Odpovědět

    Dobrý den,
    opět se chci zeptat na toto trestní oznámení. Je nějaký posun?
    S pozdravem
    Mgr. Pavel Novák

Přidejte komentář