Praha 10 nezveřejnila smlouvu k zakázce za 1,6 miliardy

Dne 8. 8. 2012 schválila rada MČ Praha 10 uzavření Rámcové smlouvy na stavební práce v celkové hodnotě 1.600.000.000 Kč. Smlouva nebyla v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu zadavatele. Za toto pochybení uložel ÚOHS na základě podnětu Oživení pokutu 100.000,- Kč. Předseda ÚOHS pokutu v dubnu 2014 snížil na 10.000,- Kč, pochybení MČ však potvrdil.

Oživení chtělo takto výjimečně rozsáhlou veřejnou zakázku analyzovat z hlediska jejího zadání. Dle ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách musí zadavatel na svém profilu uveřejnit celé znění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Tato povinnost se vztahuje i na rámcové smlouvy ve stejné lhůtě. Navzdory této skutečnosti se smlouva na profilu MČ Praha 10 více než dva měsíce od jejího podepsání nenacházela. Proto jsme telefonicky kontaktovali MČ Praha 10, kde nám bylo jejími zaměstnanci sděleno, že uvedená smlouva je velkého rozsahu a proto doposud není zveřejněna.

Na takové případy ovšem tvůrci novely zákona o veřejných zakázkách museli pamatovat. Zákon o veřejných zakázkách předpokládá, že zadavatel již při sestavování zadávacích podmínek vezme v úvahu, že bude muset budoucí smlouvu uveřejnit a popřípadě svůj návrh strukturuje tak, aby umožnil bezproblémové uveřejnění. (viz. Metodika předkladatele ZVZ – Ministerstva pro místní rozvoj). Vzhledem k výše uvedenému jsme se rozhodli v říjnu 2012 podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby přezkoumal postup zadavatele, který je dle našeho názoru protiprávní a brání tak veřejné kontrole uvedené zakázky.

Dne 15. března 2013 jsme od ÚOHS obdrželi vyrozumění, že na základě přezkoumání dokumentace k předmětnému výběrovému řízení, jakož i dokumentů a informací, které si vyžádal, získal úřad pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední.

V říjnu 2013 se Oživení dozvědělo, že ÚOHS ve věci uložil pokutu v neznámé výši. Na základě žádosti o informace jsme nakonec (po opravném prostředku) rozhodnutí ÚOHS získali u pokutovaného zadavatele. Městské části Praha 10 byla za porušení zákona uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč.

Na základě podaného rozkladu předseda ÚOHS pokutu v dubnu 2014 snížil na 10.000,- Kč, pochybení MČ v plném rozsahu potvrdil.

Stav ke dni 15.3.2013, aktualizováno 19.2.2014, 23.5.2014

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář