Zapracování evropských zadávacích směrnic může napomoci modernizaci systému veřejných zakázek v ČR

Praha 12. 5. – MMR v čele s ministryní Jourovou deklaruje snahu zjednodušit zadávací procedury a zefektivnit dohled nad zadáváním zakázek.

Transparency International, Oživení, zIndex však upozorňují, že by se tak nemělo dít na úkor dosažení hlavních cílů plynoucích z evropských směrnic: transparentnosti, hospodárnosti, podpory malých a středních podniků, udržitelného rozvoje a inovace.

Proces transpozice evropských zadávacích směrnic do českého právního řádu představuje unikátní příležitost pro přehodnocení a modernizaci systému veřejných zakázek v ČR. Transparency International, Oživení a zIndex  u této příležitosti navrhují:

  • zachovat publikační povinnost pro zakázky malého rozsahu (ZMR) v limitu od 1 mil. Kč pro dodávky a služby, od 3 mil. Kč na stavební práce,
  • přizpůsobit limity pro vícepráce kondici vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě,
  • vhodně upravit hodnotící kritéria v intencích nové evropské legislativy,
  • reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
  • vytvořit podpůrné nástroje pro kvalitní veřejné zadávání (metodické vedení zadavatelů, zřízení systému centrálních nákupů, elektronizace celého nákupního procesu).

David Ondráčka, ředitel Transparency International shrnuje celou situaci slovy: „Zadávání veřejných zakázek musí být jednodušší, ale při současném zachování prvků prevence korupce“. Martin Kameník k tomu dodává: „Návrh nového zákona by měl více vycházet z komplexní vládní strategie, která by stanovila, jakými dalšími nástroji vláda dosáhne hospodárnějších a transparentnějších zakázek. Sebelepší zákon nemůže sám o sobě situaci významně situaci zlepšit.“

Identické stanovisko vyjadřuje i Platforma pro transparentní veřejné zakázky. „Platforma považuje požadavky TI a Oživení za legitimní a přiklání se k názoru, že by novela k zákonu o veřejných zakázkách neměla zhoršit transparentnost procesu veřejného obstarávání. Novela, kterou MMR připravuje je jistě potřebná, nicméně ta by měla odstranit zásadní problémy, které brání dokončení projektů a transparentnímu procesu veřejného obstarávání. Na základě žádosti našich členů svoláme co nejdříve jednání platformy, kde chceme diskutovat jednotlivé návrhy a přijmout společné stanovisko platformy k připravované směrnici.“ říká Dan Ťok ze společnosti Skanska a současně předseda Rady Platformy pro transparentní veřejné zakázky.

Kontakt:

Martin Kameník, předseda Oživení, o. s.

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR, o. p. s.

Jiří Skuhrovec, zIndex – Centrum aplikované ekonomie, o. s.

Detailněji jsou požadavky shrnuty ve společném stanovisku

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář