Obrazovky v pražském metru

Na začátku ledna 2012 se v médiích objevily informace o zjevně nevýhodných smlouvách uzavřených mezi Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP) a společností Bitmedia, a.s., IČ: 28189108. Na základě žádosti o informace ze dne 31.1.2012 jsme dle očekávání žádné informace neobdrželi. Po dvou letech a dvou soudech jsme informace od Dopravního podniku získali.

V první fázi DPP nijak nereagoval ani na žádost o informace, ani na stížnost na nečinnost. V rámci podané žaloby (květen 2012) se DPP hájil tím, že a) stále není povinným subjektem a že b) žádost o informace je neurčitá a nesplnitelná a její vyřízení je přinejmenším složité, ne-li nemožné. Argumenty DPP Městský soud v Praze odmítl a rozsudkem ze dne 26.9.2012 mu uložil povinnost rozhodnout o žádosti o informace.

Terpve na základě upomínky před nařízením exekuce (neboť DPP zůstal nečinný i po doručení rozsudku) DPP 15. 11. 2012 částečně informace poskytl (smlouvy) a částečně informace odmítl (proplacené faktury), neboť faktura dle názoru DPP není informace. Ohledně odmítnutých informací pokračovalo správní řízení (DPP odvolání do odmítnutí informace zamítl).

V lednu 2013 podalo Oživení správní žalobu. O podané žalobě Městský soud v Praze rozhodl v květnu 2014 (10 A 18/2013) a nařídil Dopravnímu podniku informace poskytnout. Dopravní podnik respektoval rozsudek soudu a v červnu 2014 informace poskytl.

Smlouvy jsou to opravdu zajímavé:

Smlouva o dílo – servis a údržba obrazovek z roku 2008 (+ dodatek č. 1 z roku 2010) – smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019 a DPP se zavázal hradit společnosti Bitmedia, a.s. měsíční paušální poplatek ve výši 15 (respektive později 13) tisíc Kč za každou obrazovku v metru, na které se promítají reklamy a další sdělení DPP. V době uzavření smlouvy měl tento měsíční poplatek činit cca 600 (500) tisíc měsíčně.

Smlouva o dílo – servis a údržba informačních sloupů v metru z roku 2009 – smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019 a DPP se zavázal hradit společnosti Bitmedia, a.s. měsíční paušální poplatek ve výš 7 tisíc Kč za každý informační sloup, tj. cca 90 tisíc měsíčně.

Nejzajímavější pak je Smlouva o licenčním ujednání z r. 2011, dle které se DPP zavázal hradit společnosti Bitmedia, a.s. měsíční licenční poplatek ve výši 920 tisíc Kč za užívání 40 projekčních ploch (23 tis/plocha). Ve smlouvě jsou takto oceněny dva užitné vzory a jeden patent, kdy všechny tyto „licence“ se vztahují k obrazovkám a informačním sloupům, viz výše.

Za samotnou existenci možnosti cokoli promítat na 40 obrazovek v metru DPP dle výše uvedených smluv hradí společnosti Bitmedia, a.s. měsíčně 920 tisíc Kč, přičteme-li navíc i paušální „servisní poplatky“ dojdeme k částce 1.610.000 Kč (respektive 1.510.000 Kč) měsíčně.

Podívejme se ale i na to, v čem spočívají užitné vzory a patent.

Ochrana užitného vzoru č. 11928 „Zařízení pro komunikaci s cestujícími ve veřejné dopravě„, r. 2002“ skončila v roce 2012.

Ochrana užitného vzoru č. 15850 „Zařízení pro informování cestujících ve veřejné dopravě„, r. 2005 končí v roce 2015.

A konečně patent č. 292644 „Způsob komunikace s cestujícími ve veřejné dopravě a zařízení pro provádění tohoto způsobu, r. 2002“, který je defakto sloučením dvou výše uvedených užitných vzorů do jednoho celku.

Stav ke dni 6. 12. 2012, doplněno 22.1.2014, 27.6.2014

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář