Zlínský kraj – vágní a netransparentní hodnotící kritéria při zadání veřejné zakázky za 28 mil.Kč na radniční periodikum

Zlínský kraj jakožto zadavatel (dále také jako „Zadavatel“) vyhlásil dne 4.2.2014 otevřené zadávací řízení  na nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 28.800.000,-Kč včetně DPH, přičemž lhůta  pro podání nabídek byla stanovena na den 31.3.2014. Dle zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) stanovil Zadavatel způsob hodnocení nabídek, který je dle našeho přesvědčení v rozporu se ZVZ.

Dne 4.června 2014 jsme proto podali podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkoumání úkonů Zadavatele ve věci shora uvedené veřejné zakázky, kdy jsme napadli obsah zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace dle našeho názoru obsahuje zcela vágní dílčí hodnotící kritéria „Redakční lhůty“ a „Grafická a estetická úroveň předložené makety“. Uvedená dílčí hodnotící kritéria, z nichž prvně zmíněné má váhu 15% a druhé dokonce 35%,  jsou zcela v rozporu se základní zásadou obsaženou v ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, tj. zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Hlavní výtky k obsahu zadávací dokumentace jsou následující:

  • Zadavatel nikterak nevymezil pojem „předložené makety“, co má být jejím obsahem, tj. zejména jaká témata mají být v maketě zpracována, tak aby pak mohl Zadavatel relevantně zhodnotit úroveň jejího zpracování (např. zmiňovanou atraktivitu použitých fotografií, pokud dopředu není známo, jakého tématu se mají týkat aj.)
  • Subkritéria hodnotícího kritéria „Grafická a estetická úroveň předložené makety“ jsou zcela vágní a až absurdní, neboť se hodnotí následující subkritéria:
  • Písmo – dle jeho čitelnosti (a nikoli např. dle tiskové kvality- dle jednotek DPI)
  • Rozvržení textu na stránce – dle barev, které čtenáři poskytnou maximální přehlednost a upoutají čtenáře
  • Grafické prvky- dle jejich atraktivity a barev, které napomáhají čtenáři k maximální orientaci v textu
  • Použití a rozmístění fotografií- dle toho, které fotografie budou na čtenáře působit atraktivně, a ne příliš bulvárně a budou rozmístěny přiměřeně v textu

Dne 6.6.2014 jsme Zlínskému kraji zaslali výzvu, aby předmětné zadávací řízení zrušil a předešel tak rizikům nehospodárnosti a manipulací při výběru dodavatele prostoru v periodickém tišteném médiu.

Jak kauza pokročila se můžete dočíst zde.

Dne 13.6.2014 byl na webových stránkách idnes. cz pro Zlínský kraj zveřejněn článek zabývající se touto kauzou, přečíst si jej můžete zde.

Více informací poskytne: Andrea Kohoutková, tel.: 774737279

Dne 6.6.2014, aktualizováno ke dni 16.6.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář