Votice – zastupitelé radním prominuli škodu 80 tisíc korun

V srpnu 2012 udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže městu Votice pokutu 80 tisíc korun za to, že uzavřelo smlouvu na svoz odpadu bez jakékoliv soutěže, ačkoli výše plnění a odebíraná služba podmiňovala povinný postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Obec se proti rozhodnutí ÚOHS nebránila, avšak zaplacenou pokutu po nikom nevymáhá. Na výzvu Oživení reagovala radní tím, že si nechali od zastupitelů města pohledávku prominout.

Jedná se bohužel o častý postup obcí, které automaticky „pouze“ prodlužují stávající historické smlouvy na svoz odpadu bez jakékoliv soutěže. Jen v minimálním procentu případů se o pochybení obce dozví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který jediný může porušení zákona pokutovat.

Přímým důsledkem postupu obce v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách je vznik škody na majetku obce.

Za způsobenou škodu odpovídá obci každý, kdo se podílel na přípravě a realizaci nezákonného postupu při zadání té které veřejné zakázky. Takovými osobami mohou být zejména zaměstnanci obce, kteří se podíleli na přípravě veřejné zakázky, popřípadě jednotliví členové rady obce, popřípadě zastupitelstva obce, pokud ten který orgán schválil postup, který byl v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Radní však často (z pochopitelných důvodů) nechtějí vymáhat škodu, kterou sami obci způsobili. Konečným poplatníkem pokut jsou tedy nejčastěji daňový poplatníci (kteří rovněž zaplatí za služby, které nebyly soutěženy, prakticky jakoukoli sjednanou cenu).

Naše trestní oznámení bylo Okresním státním zastupitelstvím postoupeno k dalšímu opatření příslušnému policejnímu orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování v Benešově.

Obžaloba však nikdy podána nebyla

 

Dokumenty:

rozhodnutí ÚOHS – srpen 2012 (nabylo právní moci v září 2012)
zaplacení pokuty 80 tisíc – 24.9.2012
výzva Oživení k vymáhání škody – říjen 2013
materiál do zastupitelstva – prosinec 2013
výňatek ze zápisu ze zasedání zastupitelstva – prosinec 2013
trestní oznámení Oživení – červen 2014

více informací na [email protected]

Stav ke dni 12.4.2017

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář