Vyvádění majetku Liberce skrze městskou společnost

Statutární město Liberec prodalo společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s. (SAJ), jejíž je Statutární město Liberec stoprocentním akcionářem, budovu č. p. 118 postavenou na pozemku parc. č. 1567/1 ležícím v k. ú. Liberec společně s pozemkem za 2.383.000,– Kč. V prvním stupni projednává obžalobu od podzimu 2013 Krajský soud v Ústí nad Labem. V červenci 2014 byli dle informací z médií obžalovaní (zatím nepravomocně) zproštěni obžaloby.

SAJ tyto nemovitosti následně směnila za jiné nemovitosti, které měly ovšem výrazně nižší hodnotu, přičemž nový majitel směněné pozemky následně prodal za kupní cenu ve výši 5.000.000,– Kč. Tento ukázkový příklad názorně ilustruje postup vyvádění městského majetku skrze městskou společnost, kdy k takovýmto nevýhodným transakcím došlo ještě minimálně v dalších 4 případech.

Liberec spolu se SAJ uskutečnily ve vzájemné spolupráci krajně nevýhodné transakce s nemovitostmi, když tyto původně městem vlastněné nemovitosti byly zřejmě úmyslně a účelově převáděny na SAJ a následně buď prodávány za kupní cenu v daném místě a čase nikoli obvyklou nebo směňovány za jiné nemovitosti hrubě nepoměrné hodnoty, čímž byla Liberci a SAJ způsobena škoda v řádu mnoha milionů korun.

Policie se případem začala zabývat od roku 2009, kdy jsme spolu s o.s. Čmelák podali trestní oznámení. V prosinci roku 2012 práci Policie dokončila a obsáhlý spis čítající 4500 stran předala státnímu zástupci s návrhem na obžalobu. Jiřího Kittnera žalobce viní z porušování povinností při správě cizího majetku, další dvěma aktérům – Pavlu Krenkovi a Jiřímu Zeronikovi navíc hrozí trest kvůli trestnému činu zneužití pravomoci veřejného činitele a z podvodu.

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, začal obžalobu projednávat na podzim 2013, sp.zn. 56T-1/2013. V červenci 2014 byli dle informací z médií obžalovaní (zatím nepravomocně) zproštěni obžaloby. Státní zástupce se měl částečně proti rozsudku na místě odvolat, částečně si ponechat lhůtu na podání opravného prostředku. Rozsudek nemá Oživení k dispozici.

Stav ke dni 19. 3. 2013, aktualizováno 14.11.2013, 17.1.2014, 14.4.2014, 9.7.2014

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář