Společné tiskové prohlášení Libereckého kraje a občanského sdružení Oživení

Na základě vzájemné dohody mezi Libereckým krajem a občanským sdružením Oživení byly upraveny výsledky analýzy veřejných zakázek Libereckého kraje zadaných za období od dubna 2012 do dubna 2013. Z hlediska transparentnosti profilu zadavatelů se tak Liberecký kraj umístil v první polovině hodnocených krajů.

Důvodem pro úpravu výsledků byly nejasnosti mezi údaji uveřejněnými ve Věstníku veřejných zakázek, které Oživení, o. s. použilo jako podkladová data pro hodnocení, a skutečným stavem věcí. Po uveřejnění výsledků Liberecký kraj Oživení upozornil, že nebyl zadavatelem stavebních zakázek v hodnotě 297 mil. Kč. Tyto náležely Krajské správě silnic Libereckého kraje p. o. Dále byly vyjasněny okolnosti k profilu zadavatele v době sběru a kontrole dat. Oživení, o. s. přitom při hodnocení Libereckého kraje postupovalo objektivně a odpovídající odbornou péčí, jelikož vycházelo z oficiálně dostupných zdrojů dat.

Výsledky byly upraveny zejména u kritéria uveřejňování smluv, z původní hodnoty 50 % na hodnotu 100 %, u transparentnosti profilu z původní hodnoty 39 % na hodnotu 70 % a v celkových výdajích na zakázky z původních 406 mil. Kč na upravených 109 mil. Kč. Aktualizované výsledky jsou k dispozici na www.hodnocenikraju.cz. Provedená úprava nemá vliv na celkovou relevanci dosažených výsledků u ostatních krajů a aktualizace výsledků za Liberecký kraj byla provedena podle původní metodiky.

Krajský úřad Libereckého kraje zároveň prokázal, že uveřejnil na svém profilu zadavatele všechny zakázky zadané ve sledovaném období včetně všech smluv a smluvních dodatků.

Liberecký kraj prohlašuje, že dlouhodobě usiluje o maximální transparentnost svého hospodaření a postupuje dle zákona o veřejných zakázkách. Zveřejňuje všechny veřejné zakázky na svém profilu zadavatele včetně všech smluv a dodatků. Jako první z krajů – od prvního čtvrtletí roku 2013 uveřejňuje všechny smlouvy a objednávky nad 30.000 Kč v Registru smluv na Portálu veřejné správy. Právě za zveřejňování smluv Libereckému kraji v roce 2013 Otevřená společnost o.p.s. udělila v soutěži „OTEVŘENO/ZAVŘENO“ 3. místo OTEVŘENO (bronzový stupeň).

„Liberecký kraj využívá pro informovanost o veřejných zakázkách několik nástrojů. Abychom byli směrem k uživatelům ještě vstřícnější, jsme připraveni dále vylepšit prostředí v profilu zadavatele. Osobně si myslím, že nejlepším řešením by byl vznik jednotného portálu zřízeného Ministerstvem pro místní rozvoj, na němž by byly na jednom místě zveřejňovány informace o všech veřejných zakázkách,“ uvádí hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Naše zkušenosti ukazují, že současný informační systém veřejných zakázek není příliš komfortní jak pro zadavatele zakázek, tak ani pro širokou veřejnost, které mají informace sloužit,“ doplňuje předseda Oživení, Martin kameník.

„Od konce roku 2012, kdy jsme převzali vedení kraje, využíváme podněty neziskových organizací, jako je o. s. Oživení, ke zlepšení celého procesu zadávání veřejných zakázek i informování veřejnosti o něm,“ uzavírá hejtman Martin Půta.

Markéta Dědková
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Krajského úřadu LK

Za Oživení, o. s.

Martin Kameník

Text tiskového prohlášení zde.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář