Zlín vymohl škodu po odpovědné osobě ve výši 300 tis.Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Zlín dne 5.2. 2013 pokutu ve výši 300.000 Kč, přičemž toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.2.2013. Zaplacením pokuty vznikla na majetku města škoda, a to minimálně ve výši uložené pokuty.Dne 14.7.2014 se Oživení obrátilo na město Zlín se žádostí o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací, zda město uloženou pokutu uhradilo a zda takto městu vzniklou škodu vymáhalo po odpovědné osobě. Dne 28.7.2014 jsme obdrželi od města Zlín odpověď, že částka představující uloženou pokutu a náklady správního řízení byla uplatněna po advokátovi, který zajišťoval průběh zadávacího řízení.  

Dle sdělení města  byla uhrazena škoda v plném rozsahu, kdy dne 20.6.2013 byla část škody uhrazena přímo pojišťovnou advokáta a zbývající část dne 4.7.2013  z titulu pojistné spoluúčasti advokátem.

Shora uvedený postup města Zlín je tak příkladem dobré praxe, kdy město ještě před výzvou Oživení, samo učinilo patřičné kroky vedoucí k zajištění vymožení škody, jež vznikla městu v souvislosti se shora uvedenou uloženou pokutou.

dokumenty:               

rozhodnutí ÚOHS ( 2013)
žádost o poskytnutí informace – červenec 2014

odpověď města Zlín – červenec 2014

Stav ke dni 1.8.2014

více informací poskytne Andrea Kohoutková, tel. 774 73 72 79

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář