Pozastavení výkonu advokacie obviněných advokátů (Šachta & Partners)

Oživení dopisem ze dne 20.2.2014 vyzvalo Českou advokátní komoru (ČAK) k pozastavení výkonu advokacie u advokátů Mgr. Davida Michala a Mgr. Marka Stubleyho, kteří byli obviněni z trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti v souvislosti s vyváděním finančních prostředků z Dopravního podniku hlavního města Prahy. Po výzvě Oživení ČAK obratem s advokáty zahájila řízení.

Teprve po dalších sedmi měsících ČAK předvolala obviněné advokáty k ústnímu jednání, které proběhne na říjnovém zasedání představenstva ČAK 13.10.2014.

Podpořte svým podpisem naši výzvu ze 20.2.2014, aby ČAK až do pravomocného rozhodnutí ve věci pozastavila obviněným advokátům výkon advokacie.

Dokumenty:
Usnesení o zahájení TS
Výzva Oživení, 20.2.2014 – výzva k pozastavení výkonu advokacie
Dopis ČAK, 28.2.2014 – informace o zahájení řízení s obviněnými advokáty
Odpověď ČAK, září 2014 – ústní jednání s obviněnými advokáty bylo nařízeno na 13.10.2014

Stav ke dni 5.10.2014

Martin Kameník, předseda Oživení, o.s.
[email protected]
tel.: 776 230 779

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář