Sledujeme zneužívání radničních novin a informačních kampaní pro politickou propagaci: Oživení spouští projekt Hlásnátrouba.cz

Řada samospráv v České republice vydává tzv. radniční periodika. Jejich obsah by měl přispět k objektivnímu informování občanů a podpořit veřejnou diskusi. V řadě případů však tomu tak není. Politické vedení radnic má tendenci obsah periodik ovlivňovat a cenzurovat ve svůj politický prospěch, což je nejvíce viditelné právě v době předvolební kampaně. Poprvé na problém zneužívání periodik upozornilo svým průzkumem Oživení ve spolupráci s Otevřenou společností a IuRe v r. 2006. Nyní průzkum zopakujeme a zapojíme do spolupráce také aktivní veřejnost a zastupitele.

Různé zpravodaje či noviny vydávané českými obcemi, městy či kraji jsou jedním z tradičních informačních kanálů pro občany, jsou vydávány pod záštitou radnice místních samospráv a za veřejné peníze. Nekritickými informacemi o činnostech úřadu, fotkami starostů a radních a chybějící polemikou spíše připomínají propagační materiály politických stran než informačně hodnotné médium. „Zneužívání obsahu místních zpravodajů pro politickou propagandu přitom narušuje místní politickou soutěž, dochází k nelegálnímu financování politických kampaní a manipulaci s veřejným míněním. To ve výsledku snižuje možnost občanů zapojit se do správy věcí veřejných,“ shrnuje problém Oldřich Kužílek, odborný poradce v projektu.

Obdobným způsobem bývají zneužívány také různé informační kampaně radnic a magistrátů, u kterých může mít záměr informovat občany ryze politický motiv, tj. získat podporu pro  politické rozhodnutí bez diskuse nad alternativním řešením, zase za veřejné peníze.

Problém si uvědomili i zákonodárci, kteří minulý rok schválili novelu tiskového zákona. Ta dává všem zastupitelům právo na přiměřený prostor pro jejich názory v periodiku samosprávy, neřeší však celkovou otázku politických zásahů do obsahu periodik.

Oživení proto plánuje zopakovat unikátní průzkum a analyzovat 500 čísel periodik 100 vybraných samospráv, zjistit současný rozsah problému a ověřit funkčnost novely tiskového zákona.

Monitoringu podrobíme také vybrané informační kampaně magistrátů a radnic.

Do projektu chceme rovněž zapojit aktivní veřejnost a zastupitele, kterých se problém bezprostředně týká. Občané budou moci nahlašovat případy zneužití, které budeme postupně dle preferencí vyhodnocovat a výsledky uveřejňovat. Zastupitelé se mohou již nyní obracet na naši právní poradnu při potížích s vymahatelností tiskového zákona.

Občané se mohou zapojit prostřednictvím webu www.hlasnatrouba.cz, kde mohou nahrávat své podněty a kontaktovat právní poradnu. Na webu budou postupně přibývat další funkce a informace. Uživatelé budou moci uveřejněné podněty sdílet, hodnotit a komentovat jejich dosažené výsledky. Dále budou mít k dispozici e-learningový program pro hodnocení periodik a vymáhání zákonných práv.

„Projektem chceme znovu upozornit na přetrvávající problém zneužívání obsahu místních periodik a informačních kampaní k politické propagaci, což oslabuje demokratickou správu místních samospráv. Jde nám především o aktivizování veřejnosti, podporu a šíření principů médií veřejné služby v každodenní praxi vydávání místních zpravodajů a nacházení systémových řešení a příkladů dobré praxe,“ uzavírá Martin Kameník, vedoucí projektu.

Za Oživení, o. s.

Martin Kameník, předseda, [email protected] , tel.: 776 230 779

logo_publicita

 

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář