20 milionů pro právníky bez soutěže? Poslanci chtějí novelizovat zákon o veřejných zakázkách.

Poslanci jednají o další novele zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k plánované účinnosti zcela nového zákona od roku 2016, postrádá smysl novelizovat stávající zákon. Při projednávání ve sněmovně navíc poslanci ve výborech předložili pozměňovací návrhy, které otevírají větší prostor pro manipulaci v soutěži a plýtvání penězi. Neziskové organizace proto vyzývají poslance, aby takové návrhy zamítli. 

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo novelu v září do Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že kvůli transpozici evropských směrnic ministerstvo zároveň pracuje na zcela novém zákonu, který má být účinný již v roce 2016, považujeme takový postup za nesystémový a zbytečný.

Poslanci přitom posílají novelu do 2. čtení s několika pozměňovacími návrhy, které sice ulehčí práci zadavatelům, ale zároveň ohrozí transparentnost a hospodárnost veřejných výdajů na zakázky. Konkrétně máme na mysli pozměňovací návrhy Hospodářského výboru,

1)    díky kterým by se zvýšil limit pro zadání dodatečných prací stejnému dodavateli z 20 na 50 % původní ceny,

2)    zakázky na právní služby až do výše 20 mil. Kč by byly zařazeny do výjimek ze zákona.

Změnou limitu na 50 % hrozí zvýšení případů neoprávněných víceprací, protože vnitřní kontrolní systém naší veřejné správy není na takové změny připraven. Vícepráce ve stavebních zakázkách podle Centra aplikované ekonomie stojí ročně 15 miliard Kč. Z toho třetina je těsně pod hranicí 20 % původní ceny zakázky. Pokud novela projde, odhadují ekonomové nárůst nákladů na vícepráce o dalších 3-5 miliard ročně.

Argument navrhovatelů, že limit 50 % je běžný i v jiných zemích EU, pro ČR tak úplně neobstojí. Je totiž nutné přihlížet ke kvalitě vnitřního kontrolního systému, kdy náš byl hodnocen jako jeden z nejhorších v EU.[1] „Bez dostatečných záruk kvalitní vnitřní kontroly by tak skokové zvýšení limitu znamenalo větší hazard s veřejnými prostředky. Změna limitu je přípustná, až bude náš systém kontroly podstatně zmodernizován. Změny by proto měiy probíhat v úzké spolupráci s MF ČR a počkat alespoň do doby zavedení účinnosti nového zákona o vnitřním řízení a kontrole“, hodnotí návrh Martin Kameník z Oživení.

Výjimka pro zakázky na právní služby až do výše 20 mil. Kč by pak v praxi znamenala nebezpečí zcela netransparentních a nehospodárných nákupů většiny právních služeb s rizikem klientelismu a korupce.

Tyto pozměňovací návrhy představují hrozbu dalších necitelných zásahů do systému veřejných zakázek, které jdou proti principům transparentnosti a hospodárnosti veřejných výdajů. Proto vyzýváme poslance, aby při hlasování výše uvedené návrhy zamítli.

 

Za Oživení o. s.: Martin Kameník, [email protected], tel.: 776 230 779

Za Transparency International ČR, o. p. s.: David Ondráčka, [email protected]

Za Centrum aplikované ekonomie, o. s.: Jiří Skuhrovec, [email protected]

Za Frank Bold: Pavel Franc, [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář