Děkujeme poslancům za odpovědný přístup sněmovny k zákonu o veřejných zakázkách.

Poslanci příjemně překvapili a odmítli nebezpečné pozměňovací návrhy. Chceme jim poděkovat za odpovědný přístup při projednávání novely zákona o veřejných zakázkách.

Protikorupční organizace oceňují zodpovědný přístup poslanecké sněmovny při projednávání technické novely zákona o veřejných zakázkách. Naše obavy ohledně nedomyšlených pozměňovacích návrhů otevírajících prostor pro podvody a předražování zakázek se nepotvrdily a sněmovna tyto návrhy odmítla. Za to si poslanci zaslouží poděkování.

Diskuse nad zcela novým zákonem o veřejných zakázkách čeká politiky, zadavatele, dodavatele i další odborníky v příštím roce. Bude nepochybně složitá a bouřlivá, ale je dobré do ní vstoupit bez předsudků a hledat shodu nad rozumnou podobou této klíčové normy. Jde o veřejné peníze rozhodující každý rok o více než 500 miliardách a je v zájmu všech, aby se tyto peníze čerpaly podle smysluplných pravidel.

Související: 20 miliónů pro právníky bez soutěže?

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář