Unikátní monitoring cenzury radničních zpravodajů uveřejněn. Občané mohou sami nahlašovat problematické zpravodaje.

Oživení na podzim minulého roku zahájilo projekt Hlásná trouba.cz, v rámci kterého monitoruje zneužívání radničních periodik politickým vedením radnic pro vlastní sebeprezentaci. Dnes byly spuštěny unikátní webové stránky www.hlasnatrouba.cz, na kterých má veřejnost k dispozici detailní vyhodnocení prvních 200 čísel zpravodajů a současně nástroj pro nahlašování příkladů špatné praxe. V polovině dubna se veřejnost dozví kompletní výsledky monitoringu 500 čísel stovky samospráv.

Radniční periodika s nekritickými informacemi o činnosti radnice, s fotkami starostů a radních v různých situacích spíše připomínají propagační materiály politických stran, než informačně hodnotné médium placené z veřejných peněz. V posledních osmi letech nikdo podobný průzkum nerealizoval, občané se tak neměli možnost seznámit se skutečným rozsahem problému. Přitom v r. 2013 začala platit novela tiskového zákona zakazující v radničních novinách cenzuru, která byla výsledkem dlouhodobé aktivity Oživení a Otevřené společnosti.

Unikátní analýzu obsahu místních periodik Oživení provádí s pomocí skupiny hodnotitelů, kteří hodnotili více než 9000 tiskových stran zpravodajů, podle několika různých parametrů. Konkrétně jsme se zaměřili na názorovou pestrost zpravodajů, rozsah plochy věnované činnosti radnice, nakolik se vyskytují avíza o budoucích rozhodnutích pro občany, jak často je v obsahu prezentováno vedení radnice.

Na nově spuštěném webu si mohou uživatelé vyhledat dle regionů hodnocené zpravodaje a procházet detailní hodnocení jednotlivých čísel stránku po stránce se zobrazením reklamy, alternativních názorů, fotek atp.

Pomocí našeho webu chceme občanům poskytnout konkrétní nástroj pro sledování kvality periodik, komunálním politikům současně nastavit zrcadlo toho, jakým způsobem občany informují za veřejné peníze. Naším cílem je nejen upozornit na cenzuru obsahu, ale také vzdělávat vydavatele i čtenáře periodik, uvádí Martin Kameník z Oživení.

Důležitým prvkem webu je možnost uživatelů nahlašovat problematická čísla k vyhodnocení. Uživatelé stránek budou moci tyto podněty také dále známkovat a komentovat jejich obsah.

Součástí projektu je také poskytování poradenství místním zastupitelům, kteří jsou kráceni na svých právech na přiměřený prostor pro své názory v místním periodiku. Naši právníci aktivně pomáhají řadě místních zastupitelů domoci se svých práv.

Projekt zapojuje občany, zastupitele i vedení radnic do řešení problému zneužívání radničních periodik. Krom hodnocení plánujeme sestavit pro radnice manuál, jak lépe zpravodaje vydávat a také se zaměříme na legislativní změny, shrnuje plány Oldřich Kužílek, spolupracující expert a autor metody hodnocení.

V polovině dubna přineseme souhrnné výsledky komparativní analýzy 100 různě velkých místních samospráv a jejich periodik včetně porovnání výsledků z roku 2006, kdy jsme provedli výzkum stejnou metodou na stejném vzorku.

Veškeré informace a data jsou k dispozici na www.hlasnatrouba.cz

Za Oživení, o. s.
Martin Kameník, předseda, [email protected], tel. 776 230 779

Tisková zpráva ke stažení zde.

logo_publicita

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář