Litoměřice – další žaloba litoměřických zastupitelů na uveřejní doplňující informace zamířila k soudu

Opoziční zastupitelé města Litoměřice se na Oživení  opětovně obrátili s žádostí o  zajištění bezplatného právního zastoupení při podání žaloby na uveřejnění  doplňující informace dle tiskového zákona a následného zastupování při soudním sporu. Tentokrát se jednalo o žádost k uveřejnění sdělení krátkého komentáře sedmi zastupitelů k ustavujícímu zasedání zastupitelstva.

Ve zkratce: opoziční zastupitelé požadovali uveřejnit v radničním periodiku sdělení obsahující komentář sedmi zastupitelů k ustavujícímu zasedání zastupitelstva. Město Litoměřice bez jakéhokoli odůvodnění však uveřejnilo v periodickém tisku “ Radniční zpravodaj“ pouze komentář zastupitele Petra Urbánka. tj. sdělení zastupitelů bylo nepřiměřeně zkráceno.  Zastupitelé  požádali tedy ve smyslu § 11a tiskového zákona o uveřejnění doplňující informace, kdy opětovně žádali uveřejnění daného sdělení v celém jeho rozsahu.Nebyli však úspěšní ani při tomto druhém pokusu.  Ve vydání „Radničního zpravodaje“  ze dne 31.3.2015 nebylo o dotčených komentářích zastupitelů opět ani zmínky. Zastupitelům tak počala běžet 15 dní lhůta k podání žaloby, kterou se nyní soudní cestou domáhají uveřejnění uvedené doplňující informace.Veškeré podrobnější informace včetně skutkových tvrzení a právního posouzení naleznete v připojených dokumentech.

Dne 18.8.2015 byl vydán Okresním soudem v Litoměřicích rozsudek, kterým byla městu Litoměřice uložena povinnost uveřejnit předmětný příspěvek. Žalobcům tak bylo meritorně zcela vyhověno. Proti rozsudku podal žalovaný odvolání a kauza se proto přesouvá ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

 

Informace jsou zveřejněny se souhlasem dotčených zastupitelů.

Stav ke dni 16.4.2015, aktualizováno dne 9.11.2015

Dokumenty:

žádost o uveřejnění sdělení

žádost o uveřejnění doplňující informace

žaloba

rozsudek

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář