Oznamování korupce je ode dneška v ČR bezpečnější. Spouštíme speciální nástroj pro oznamovatele korupce GlobaLeaks.

Protikorupční organizace Oživení dnes spouští praktický nástroj pro bezpečné a anonymní oznamování korupčního jednání GlobaLeaks, který chrání identitu oznamovatelů i obsah jejich oznámení. Ve stejný den, bude Vláda ČR jednat o návrhu nařízení o ochraně oznamovatelů podle služebního zákona, které paradoxně žádnou ochranu nemůže poskytnout.  

 

Ochrana osob, které se v naší zemi rozhodnou oznámit nekalé jednání, nejčastěji na svém pracovišti, je zcela nedostatečná. Drtivá většina takových jedinců čelí po svém jednání odplatě, často ve formě vyhazovu ze zaměstnání. Řada nekalých jednání tak z pochopitelných důvodů zůstává mnohdy utajena.

To se snaží změnit nový softwarový nástroj GlobaLeaks, na stránkách www.oziveni.pokusnastranka.cz najdou občané jednoduchý návod, jak oznámení podat. Technologie umožní i méně technicky zdatným osobám podat oznámení o korupci takovým způsobem, aby bylo možné zaručit jejich anonymitu a ochránit obsah jejich sdělení před třetími osobami za použití moderních kryptografických nástrojů. V zahraničí je využíván již desítkami subjektů napříč kontinenty, a nyní jej budou mít k dispozici i čeští občané.

Oznamovatelé se často bojí být s oznámením spojováni, protože za současné situace nemají moc možností, jak se bránit případné odplatě. Od GlobaLeaks si slibujeme, že díky garantované anonymitě zvýší motivaci oznamovatelů, a my tak budeme schopni získat více informací o nekalých jednáních a zároveň zajistit šetření podnětu relevantními subjekty vč. poskytnutí právní pomoci, uvádí Lenka Franková, koordinátorka projektu.

„Vítáme, že organizace Oživení přichází s takovýmto moderním a bezpečným nástrojem v boji s korupcí. Zároveň je nám líto, že tuto službu nebyl dosud schopen zajistit oznamovatelům korupce stát“, dodává Jiří Knitl z Fondu Otakara Motejla, který projekt podpořil.

Nový nástroj není samozřejmě samospasitelný, protože oznamovatelé potřebují pro bezpečné oznamování hlavně účinnou zákonnou ochranu. Vláda měla nyní příležitost ochránit alespoň státní úředníky, kteří se rozhodnou oznámit nekalé praktiky, tato šance však zůstala nevyužita.

Nařízení spíše než skutečnou ochranu řeší organizační stránku oznamování. Na úřadech mají vzniknout například fyzické schránky pro oznamování. Zůstává velkou neznámou, jakou důvěru bude v oznamovatelích budit osoba odpovědná za šetření oznámení, tzv. prošetřovatel. Ten bude zpravidla bezprostředně podřízen vedoucímu služebního úřadu, jeho nezávislost bude, mírně řečeno, velmi limitována.

Samotné projednávání návrhu vzbuzuje celou řadu otázek. Dokonce komise legislativní rady Vlády shledala celé nařízení v rozporu se zákonem, resp. s čl. 78 Ústavy.

Asi nejlépe charakterizuje hlavní problém celého nařízení text oficiálních připomínek Veřejné ochránkyně práv, které zůstaly ze strany předkladatelů nevypořádány:

„V celém textu navrhovaného nařízení vlády však není nijak stanoveno, v čem konkrétně ochrana oznamovatele spočívá. Jinými slovy, má-li toto nařízení upravit specifickou ochranu oznamovatele, musí být stanoveno, v čem taková ochrana spočívá, tj. co konkrétně se jí rozumí, kdy se poskytuje a kdo ji jakým způsobem garantuje.“

Přesto jde návrh do Vlády s doporučením ministra Jiřího Dientsbiera návrh schválit.

„Sklízíme plody překotného schvalování služebního zákona, kdy se narychlo schvalují prováděcí předpisy a pod tlakem termínů není dostatek prostoru pro jejich kvalitní zpracování. To ostatně během schvalování nařízení přiznávali i sami předkladatelé. O to více musíme pomoci oznamovatelům, kteří se rozhodnout jednat ve veřejném zájmu, aby měli alespoň základní možnosti své ochrany,“ uzavírá Lenka Franková.

 

Za Oživení, o. s.
Lenka Franková,
[email protected], 776 818 765

Tisková zpráva ke stažení zde.

loga

Facebook
Twitter
2 Komentáře
 • Miroslav Zejda
  Vytvořeno: 17:43h, 16 června Odpovědět

  Již několikrát se mi přihodilo, že jsem v řízení před soudem stál před soudcem, kterého jsem v minulosti oznámil jako pachatele trestných činů. Přesto, že toto oznámení jsem odeslal na Okresní státní zastupitelství a ve věci bylo nařízeno soudní jednání, které bylo vzápětí označeno advokátkou Ministerstva spravedlnosti ČR za promlčené a soudkyně projednávcího soudu tuto námitku přijala, přesto že celé jenání bylo zmanipulováno, řeším v současné době opětovný problém, kdy stejný soudce se opakovaně vlivem korupčního jednání dopustil nového potrušení zákona, jak toto nezákonné jednání oznámit, aniž bych se opětovně vystavil ostrakizaci justičních a a policejních orfánů.

  • Andrea Kohoutková
   Vytvořeno: 12:02h, 25 června Odpovědět

   Dobrý den,
   doporučuji využít Vašeho práva vznést námitku podjatosti při prvním jednání ve věci. O podjatosti soudce následně rozhodne nadřízený soud.
   Pěkný den,
   Andrea Kohoutková

Přidejte komentář