Městská část Praha 17- další žaloba na uveřejnění doplňující informace zamířila k soudu

Opoziční zastupitel Městské část Praha 17 se na Oživení opětovně obrátil s žádostí o  zajištění bezplatného právního zastoupení při podání žaloby na uveřejnění  doplňující informace dle tiskového zákona a následného zastupování při soudním sporu. Jednalo se  o  žádost zastupitele k uveřejnění sdělení nazvaného “ Demokracie podle řepské radnice“ vyjadřujícího názor zastupitele Hnutí LEPŠÍ ŘEPY týkající se městské části.

Ve zkratce: opoziční zastupitel požadoval uveřejnit v radničním periodiku sdělení nazvaného “ Demokracie podle řepské radnice“ vyjadřujícího názor zastupitelů Hnutí LEPŠÍ ŘEPY týkající se městské části. Městská část však k jeho uveřejnění v radničním periodiku nepřistoupila.  Zastupitel  požádal tedy ve smyslu § 11a tiskového zákona o uveřejnění doplňující informace, kdy opětovně žádal o uveřejnění daného sdělení. Nebyl však úspěšný ani při tomto druhém pokusu.  Zastupiteli tak počala běžet 15 dní lhůta k podání žaloby, kterou se nyní soudní cestou domáhá uveřejnění uvedené doplňující informace.

Jedná se již o druhou žalobu, jež je na Městskou část Praha 17, pokud se týká dodržování tiskového zákona, podána.

Dne 15.3.2016 byl vydán Obvodním soudem pro Prahu 6 rozsudek, kterým bylo vyhověno oběma žalobám na uveřejnění doplňující informace. Rozsudek je v současné době nepravomocný, protože se proti němu Městská část Praha 17 odvolala.

Veškeré podrobnější informace včetně skutkových tvrzení, právního posouzení i samotného rozsudku naleznete v připojených dokumentech.

Informace jsou zveřejněny se souhlasem dotčeného zastupitele.

EDIT: Rozsudek nakonec nenabyl právní moci nikdy – žaloba byla vzata žalobcem zpět. Došlo k mimosoudnímu řešení sporu.

Aktualizováno dne  16.3.2018

žaloba

žádost o uveřejnění sdělení zastupitele

text sdělení zastupitele

žádost o uveřejnění doplňující informace

text doplňující informace

rozsudek ve věci

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář