Podali jsme trestní oznámení na radní v Jablonci nad Nisou za schválení uzavření krajně nevýhodného dodatku k mandátní smlouvě

Dostali jsme se k dokumentům týkajících se uzavření krajně nevýhodného dodatku k mandátní smlouvě uzavřené mezi Jabloncem nad Nisou a společností RIA Reality, a.s. .V důsledku uzavření uvedeného dodatku město Jablonec nad Nisou vyplatilo společnosti realitní společnosti cca  8 milionů Kč, přitom v případě neuzavření dodatku by byla cena účtovaná společností o 6 milionů Kč nižší.  O co se v tomto  případu jednalo?

Nejdříve fakta:

 1.  Město Jablonec nad Nisou mělo se společností RIA Reality, a.s.  již od roku 2000 uzavřenou mandátní smlouvu, jejímž předmětem byl závazek společnosti vyvíjet činnost k tomu, aby mělo město Jablonec nad Nisou příležitost uzavřít smlouvy o převodu vlastnictví jednotky popřípadě domu. Již samotný obsah smlouvy byl absurdní, neboť o privatizaci dotčených domů/bytů vždy muselo napřed rozhodnout zastupitelstvu města, tudíž o realitní činnosti společnosti RIA Reality, a.s. v pravém slova smyslu nemohla být řeč. Navíc sepsání kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, by mohl vyhotovit právně vzdělaný zaměstnanec majetkoprávního odboru.
 2.  Do roku 2014 k výrazným privatizacím majetku nedocházelo a částka fakturovaná společností RIA Reality, a.s. v letech 2010 až 2013 za stávajících podmínek smlouvy,  se pohybovala od 11 tisíc Kč do 200 tisíc Kč ročně. Uzavřením dodatku č. 7 ze dne 2.1.213, jehož znění bylo radě města předloženo ke schválení dne 20.12.2012, však došlo více než významnému nárůstu částky fakturované společností RIA Reality,a.s. za rok 2014. Návrh na schválení přednesl náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, který, byť sám je jednatelem a společníkem realitní kanceláře Jabloinvest spol. s r.o., a musel si být tak zcela dobře vědom krajní nevýhodnosti uzavření dodatku, jeho uzavření radě navrhl. 
 3. V důsledku uzavření dodatku č. 7  k mandátní smlouvě tak byla společnosti RIA Reality, a.s. navýšena tzv. „prémie“ z 2% na 5%, na níž navíc společnosti vznikl nárok při prodeji min. 200 bytů za dobu tří let, zatímco za původních podmínek smlouvy by ke vzniku nároku na odměnu muselo dojít k prodeji min. 903 bytů za období 3 let!
 4. V případě, že by nedošlo k uzavření dodatku č. 7, nevznikl by dle původních podmínek mandátní smlouvy nárok společnosti RIA Reality, a.s. na prémii ve výši 6.120.203,-Kč za rok 2014. Prémie za rok 2014 by pak opět činila 0,-Kč (jak tomu bylo i v předchozích letech) a nikoli částku ve výši 6.120.203,-Kč.
 5. Cena fakturovaná společností RIA Reality, a.s. za rok 2014 byla extrémně vysoká a zcela neodpovídala předmětu plnění, když RIA Reality, a.s. vyfakturovala za sepsání 7 kupních smluv, podání 7 návrhů na vklad do katastru, nechání si vyhotovení 7 znaleckých posudků a údajně 7 prohlášení vlastníka částku ve výši 7.933.585,-Kč , přitom v případě  neuzavření dodatku č. 7 by fakturovaná částka činila 1.773.382,-Kč (i tak by však byla neúměrná předmětu plnění).

Jaké jsme nabyli podezření?

 • Nabyli jsme podezření, že radní města Jablonec nad Nisou, kteří hlasovali pro uzavření dodatku č. 7 k mandátní smlouvě, naplnili svým jednáním skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku, neboť dotčení členové rady způsobili svým jednáním městu Jablonec nad Nisou škodu v minimální výši 6.160.203,-Kč představující prémii, jež byla společnosti RIA Reality, a.s. vyplacena na základě ujednání obsaženém v dodatku č. 7, ačkoli by za původních podmínek mandátní smlouvy nárok na prémii společnosti nevznikl. Cena za poskytnuté služby společností RIA Reality, a.s. tak v žádném případě nemohla být cenou obvyklou.

Z uvedených důvodu jsme podali dne 19.6. 2015 trestní oznámení, které si můžete přečíst zde.

Dne 18.12.2015 jsme obdrželi vyrozumění o odložení věci.

Poté, co nabylo právní moci rozhodnutí ÚOHS, ve kterém za uzavření dodatku č. 7 dostal Jablonec pokutu ve výši 250,000,- Kč, a poté, co jsme zjistili, že RIA Reality pravidelně obdarovává politické strany ve vedení města, jsme oslovili státní zastupitelství se žádostí o přezkum.

Státní zástupkyně sice případ přezkoumala, ale došla k tomu, že uzavřením nezákonného dodatku a vyplacením nezákonných milionových odměn se vedení města nedopustilo trestného činu. Inu, důležité je dodržovat i velmi podezřelé a nevýhodné smlouvy, ze kterých Vaší straně něco kápne…

 

Více informací na [email protected]

Stav ke dni 1.8.2017

Facebook
Twitter
8 Komentáře
 • František Dlouhý
  Vytvořeno: 13:40h, 21 července Odpovědět

  Dobrý den,
  ve vašem blogu na indnes.cz mi chybí jedno podstatné číslo. Kolik utržilo město Jablonec v předmětné kauze za prodeje bytů? Napsala jste to velice hezky, ale jednostranně a tendenčně, tak aby Vámi vyčíslená částka byla „dramatická“. Jestli je oněch 6 mil. Kč, které považujete za škodu, součástí 5% provize, tak mi vychází, že město Jablonec utržilo cca 122,4 mil. Kč. Nejsem si jis zda-li by toto bylo utrženo bez jakési finanční motivace prodávajícího? Není rozhodující za kolik smluv utržíte oněch 122,4 mil. Kč, ale jestli je vůbec utržíte.
  Děkuji za odpověď.

  František

  • Andrea Kohoutková
   Vytvořeno: 14:13h, 21 července Odpovědět

   Vážený pane Dlouhý,

   bohužel došlo z Vaší strany k nepochopení podstaty věci. Město Jablonec nad Nisou privatizovalo své bytové domy, tj. o privatizaci muselo rozhodnout zastupitelstvo shodně tak o ceně, za kterou budou jednotlivé domy prodávány. Základním kamenem úrazu v celém příběhu je tedy to, že město Jablonec nad Nisou služby realitní kanceláře vůbec nepotřebovalo, neboť zastupitelstvo přijalo dotčená ustanovení a správně tak mělo být na právnících majetkoprávního odboru, aby vyhotovili 7 kupních smluv a 7 návrhů na podání vkladu do katastru nemovitostí. Znalecký posudek na ocenění dotčených domů si pak mělo taktéž nechat vyhotovit město. Jistě se shodneme, že 7 kupních smluv a 7 návrhů na vklad do katastru nemovitostí by zaměstnanec vyhotovil v rámci své pracovní doby a tudíž bez dalších nákladů pro město, jedinými náklady by byly náklady na pořízení znaleckých posudků. Vaší poznámce o „motivaci prodávající“ bohužel vůbec nerozumím. Prodávajícím bylo město Jablonec nad Nisou. Skutková linie děje byla taková, že stávající nájemníci městem vlastněných domů založili bytové družstvo (pozor na tomto procesu se společnosti Ria Reality, a.s. vůbec nepodílela !) a jediné, co společnost Ria Reality, a.s. učinila, je, že pak následně připravila 7 kupních smluv (jednalo se o 7 bytových domů) o víceméně totožném znění mezi dotčeným bytovým družstvemn a městem Jablonec nad Nisou. Za tuto „službu“ v roce 2014 pak společnosti Ria Reality, a.s. obdržela téměř 8 mil.Kč. Pokud by Vám ještě cokoli nebylo jasné, neváhejte se zeptat. Přeji pěkný den, Andrea Kohoutková

 • František Dlouhý
  Vytvořeno: 15:32h, 21 července Odpovědět

  Díky za reakci, takže bytový fond se převáděl 7 smlouvami? Je tedy známo, kolik bytových jednotek bylo těmito smouvami převedeno a za jakou cenu? Jinak motivací bylo myšleno to, že vypíšu-li prémii, tak ta se musí mít motivační charakter, aby ten kdo prodává (ano město bylo vlastníkem a prodávájícím po formální stránce věci, ale realizátorem prodeje byla asi ta zmíněná realitní kancelář), měl motivaci prodat co nejvíce majetku…alespoň tak to v normálním světe obchodu chodí. Je-li výše mé odměny závislá na objemu a ceně prodeje, tak je to pro mne motivační. To jsem tím myslel.
  Mějte se hezky.

  • Andrea Kohoutková
   Vytvořeno: 16:20h, 21 července Odpovědět

   Dobrý den,
   myslela jsem, že jsem celou záležitost vysvětlila dosti jasně, ale ještě jednou pro pořádek- nedocházelo k prodeji bytových jednotek ale k prodeji domů. Stávající nájemníci založili bez pomoci realitní kanceláře bytové družstvo, se 7 bytovými družstvy pak bylo uzavřeno sedm smluv na koupi domu jako celku. Město není prodávajícím po „formální stránce“, jak píšete, nepotřebuje shánět žádné kupující, což je činností realitních kanceláří, město již kupující dopředu má, jsou jimi právě oni nájemníci. Realitní kancelář v tomto případě nemůže nijak ingrovat do rozhodnutí města o prodeji domů potažmo ceně za prodej domů, toto musí učinit zastupitelstvo města a musí domy prodat za cenu obvyklou. Jediná činnost „realitní společnosti“ pak spočívala právě v sepsání oněch jednoduchých 7 kupních smluv, což zvládne právník s půlroční praxí. Věřím, že má odpověď byla pro Vás již vyčerpávající. Pěkný den

 • František Dlouhý
  Vytvořeno: 16:43h, 21 července Odpovědět

  Dobrý den,
  dovolte, ale nějak jsem se v tom zamotal. Shora píšete, že realitní kancelář udělala 7 prohlášení vlastníka a nyní, že se prodával celý dům?? Mám za to, že když se dělá prohlášení vlastníka, tak se dům rozdělí na jednotlivé bytové jednotky, proč by se jinak dělalo? K prodeji celého domu nemusí být prohlášení vlastníka, ale prodá se jako celý dům a je jedno komu jestli družstvo nebo jednotlivci. Můžete mi to prosím vysvětlit.
  Děkuji a přeji pěkný den.

  • Andrea Kohoutková
   Vytvořeno: 16:52h, 21 července Odpovědět

   Dobrý den, ano prohlášení vlastníka bylo údajně taktéž vyhotoveno společností Ria Reality (ačkoli je datováno k roku 2000, tehdy již byla smlouva se společností uzavřena), k dotazu, proč bylo vyhotoveno prohlášení vlastníka, když bylo založeno bytové družstvo a prodej byl realizován po domech a nikoli po bytových jednotkách, město uvedlo, že prohlášení vlastníka bylo vyhotoveno za účelem stanovení výše prémie, tato byla stanovena ve výši 5% z kupní ceny bytů (ačkoli nedošlo k prodeji po bytech). Odpovědi na veškeré Vaše dotazy naleznete v připojeném trestním oznámení.

 • František Dlouhý
  Vytvořeno: 16:55h, 21 července Odpovědět

  Děkuji za vyčerpávající odpovědi a přeji úspěch v dalších kauzách.

  • Andrea Kohoutková
   Vytvořeno: 16:59h, 21 července Odpovědět

   Děkujeme.

Přidejte komentář