Štětí- žaloba opozičního zastupitele na uveřejnění doplňující informace u soudu

Opoziční zastupitel města Štětí se na Oživení obrátil s žádostí o  zajištění bezplatného právního zastoupení při podání žaloby na uveřejnění  doplňující informace dle tiskového zákona a následného zastupování při soudním sporu. Jednalo se o žádost o uveřejnění sdělení týkajícího se nevyjádření podpory zastupitelstva města Štětí Hornímu Jiřetínu pokud se týká prolomení limitů těžby, město Štětí však odmítlo příspěvek zastupitele uveřejnit.

Ve zkratce: opoziční zastupitel požadoval uveřejnit v radničním periodiku sdělení týkající se nevyjádření podpory zastupitelstva města Štětí obci Horní Jiřetín, pokud se týká prolomení limitů těžby uhlí.

Město Štětí však  příspěvek odmítlo uveřejnit s tím, že se údajně netýká územně samosprávného celku.  Zastupitel  požádal tedy ve smyslu § 11a tiskového zákona o uveřejnění doplňující informace, kdy opětovně žádal o uveřejnění daného sdělení v celém jeho rozsahu. Nebyl však úspěšný ani při tomto druhém pokusu. 

V červencovém vydání „Zpravodaje města Štětí“  nebylo o dotčeném sdělení  opět ani zmínky. Zastupiteli tak počala běžet 15 dní lhůta k podání žaloby, kterou se nyní soudní cestou domáhá uveřejnění uvedené doplňující informace. Veškeré podrobnější informace včetně skutkových tvrzení a právního posouzení naleznete v připojených dokumentech.

Okresní soud v Litoměřicích dne 10. 3. 2016 žalobu zamítl s tím, že příspěvek žalobce se netýká daného územního samosprávného celku. S tímto názorem však žalobce nesouhlasí. Z tohoto důvodu bylo proti předmětnému rozsudku podáno odvolání.

 

Krajský soud v Ústí nad Labem (dále také „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 1. srpna 2016, č.j. 8 Co 493/2016-77 potvrdil rozsudek litoměřického okresního soudu.

Žalobce nicméně podal dokonce dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který v rozsudcích okresního a krajského soudu neviděl nic, co by bylo neopodstatněné nebo zásadně vybočovalo. 

 

Informace jsou zveřejněny se souhlasem dotčeného zastupitele.

Stav ke dni 10.5.2016

žaloba

žádost o uveřejnění příspěvku

žádost o uveřejnění doplňující informace

rozsudek

odvolání

usnesení Nejvyššího soudu

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář