Jablonec nad Nisou – pan Pleticha ve veřejné zakázce, aneb jak jsem objektivně hodnotil nabídku svého poslaneckého asistenta.

Na konci roku 2014 vypsalo město Jablonec nad Nisou veřejnou zakázku s názvem „Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou” ev. č. ve věstníku veřejných zakázek 497901 (dále jen ,,Zakázka“). Šlo o zakázku na stavební práce, kterou vyhrála společnost VENTAX, s.r.o. vlastněná místními funkcionáři ČSSD – Andrejem a Tomášem Gregou.
O výběru právě společnosti VENTAX, s.r.o. rozhodovali však minimální dva členové ČSSD, kteří jsou majitelům VENTAXu velice blízcí. Podle § 74 odst. 7 ZVZ nesmí členy hodnotící komise s uchazeči spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. Právě toto se podle našeho názoru stalo a vedlo k porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Proto jsme 3. dubna 2015 podali na Úřad pro ochranu hospodářeské soutěže (dále jen „ÚOHS“) podnět k prošetření postupu zadavatele. ÚOHS však v jednání zadavatele žádné pochybení neshledal.

O koho šlo:
Pan JUDr. Ing. Lukáš Pleticha je členem ČSSD již od roku 2009 a aktuálně je členem rady města Jablonce nad Nisou jako „náměstek primátora pro rozvoj města“. Od roku 2013 je však i poslancem Parlamentu ČR a jako svého poslaneckého asistenta si vybral právě majitele VENTAXU – pana Andreje Gregu.

Pro úplnost pak dodejme, že na stejné adrese Jungmannova 855/7, 466 01 Jablonec nad Nisou sídlí jak poslanecká kancelář pana poslance Lukáše Pletichy, tak i Okresní výkonný výbor ČSSD a podle výše zmíněného výpisu z obchodního rejstříku až do 4. března 2015 zde bylo též sídlo společnosti VENTAX.

Pan Ing. Otakar Kypta byl stejně jako pan Pleticha členem jak komise pro otevírání obálek tak komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jako členové obou komisí museli oba pánové podepsat i čestná prohlášení o nepodjatosti. I pan Kypta má však k majitelům vítězné stavební firmy velice blízko. Jde rovněž o dlouholetého člena ČSSD, navíc bývalého radního v Jablonci nad Nisou. S panem Andrejem Gregou je však pojí i společná aféra v Jablonecké ČSSD, kdy byly kontrolním orgánem ČSSD oba usvědčeni z „podvodného jednání“, kterého se měli dopustit společně. Konkrétně šlo o tzv. nákup černých duší. O případu hojně informovala média.

Všichni výše zmínění jsou nebo v době posuzování předmětné Zakázky byli představitelé místní ČSSD. Všichni aktéři se navíc museli dobře znát a o jejich nestrannosti v zadávacím řízení lze tedy značně pochybovat.

Podezření na podjatost pana Otakara Kypty navíc zesiluje i jeho chování v komisi pro otvírání obálek. Pan Otakar Kypta, který v komisi pro otvírání obálek měl nahlas číst nabídkové ceny jednotlivých uchazečů, se při čtení nabídkové ceny společnosti VENTAX až podezřele spletl. Namísto ceny 12 347 101,- Kč uvedené v nabídce přečetl a do protokolu o otvírání nabídek nechal zapsat cenu 13 526 253,- Kč. Je zřejmé, že tyto dvě ceny jsou naprosto odlišné a nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o pouhé přeřeknutí. Není také bez zajímavosti, že ačkoli cena chybně přečtená panem Kyptou byla o bezmála 1,2 mil. Kč vyšší než skutečná cena v nabídce, stále by se jednalo o nabídku vítěznou. Druhá cenově nejvýhodnější nabídka byla ve výši 13 667 839,44 Kč, tedy jen o zhruba 140 tis. Kč vyšší než cena chybně přečtená panem Kyptou. Na chybu pak přišla spíše náhodou úřednice magistrátu, která zaznamenávala uvedené ceny do protokolu. Kdyby si této nesrovnalosti nevšimla, mohla se společnost VENTAX díky chybě pana Kypty obohatit o 1,2 mil. Kč.

Dle našeho názoru všechny uvedené souvislosti vykazují značný korupční potenciál. Pan poslanec Pleticha i pan Kypta se měli vyloučit z účasti v zadávacím řízení, neboť nesplňovali podmínku nepodjatosti. Zadávací řízení tak z našeho pohledu trpělo takovými nedostatky, že měl ÚOHS zahájit správní řízení se zadavatelem a potrestat jej za netransparentní zadávací řízení.

K našemu překvapení však ÚOHS v případu neshledal důvody pro zahájení jakýchkoli kroků.

Náš podnět na ÚOHS z 3. dubna 2015 si můžete přečíst zde:

Podnět UOHS – Azylový dům, Jablonec nad Nisou, 3.4.2015,
odpověď od ÚOHS ze dne 2. července 2015 najdete zde:
Výsledek šetření ÚOHS, 2.7.2015

 

O našem podnětu i o aktérech této kauzy již informovala média i v souvislosti s policejním vyšetřováním bývalého poslance ČSSD pana Duška, který je vyšetřován v souvislosti s jinou veřejnou zakázkou. Policie disponuje deníkem pana Duška, ve kterém se několikrát zmiňuje i o panu Gregovi. Více se dočtete zde.

 

Stav ke dni 15. září 2015

Pro další informace kontaktujte
Marek Zelenka
728 051 072
[email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář