Nová studie o zpravodajích radnic: proč neslouží občanům a jak to změnit?

Nezisková organizace Oživení na jaře provedla obsahovou analýzu 500 čísel radničních zpravodajů celkem stovky samospráv s cílem vyhodnotit rozsah cenzury a jejich zneužívání k politickým cílům. Nyní přináší detailní studii o celkové situaci ve vydávání místních zpravodajů. Největší problém vidí autoři ve střetu zájmů místních politiků, kteří mají až příliš velký vliv na tvorbu jejich obsahu. To se negativně projevuje na jednostranném a neobjektivním informováním o dění v samosprávách a potlačování alternativní názorů. Oživení proto připravuje sadu systémových doporučení pro zlepšení uvedeného stavu v podobě novelizace zákona o obcích.

Na základě analýzy bylo potvrzeno, že právě střet zájmů místních politiků je primární příčinou neobjektivního a jednostranného obsahu zpravodajů. Problém souvisí také s používaným modelem redakčních rad, které schvalují konečný obsah konkrétních čísel zpravodajů. Právě v těchto radách jsou často zastoupeni primátoři, starostové nebo radní, kteří tak de-facto rozhodují, jak se o jejich práci bude v obecním zpravodaji referovat.

„Takový model lze snad jen přirovnat k cenzurní komisi. Je to asi stejně absurdní, jako kdyby v redakci zpravodajství ČT seděl ministr vlády a rozhodoval, co se o něm bude vysílat ve večerních zprávách,“ konstatuje expert projektu Oldřich Kužílek. Není také náhodou, že ve většině případů nejsou v redakčních radách přítomni zástupci opozice nebo občanů.

V analýze byl dále hodnocen informační přínos zpravodajů pro občany, v rámci kterého byly brány v potaz pozitivní a negativní kritéria jejich obsahu.

+
Informace o činnosti samosprávy Anonymní texty
Názorová pluralita Nadprůměrná propagace politického vedení
Informace o budoucích rozhodnutích samosprávy

Výsledky hodnocení bohužel nepřináší pozitivní obraz o přínosu zpravodajů pro místní demokratickou správu. Pouze u 28 % zpravodajů mírně převládaly pozitivní ukazatele nad negativními. Šlo například o Zlatou Korunu, Kopřivnici nebo Karlovy Vary.

Ve většině případů však vydáváním zpravodajů dochází spíše k narušování rovné politické soutěže na místní úrovni a k manipulaci veřejného mínění, což celkově snižuje kvalitu místní demokracie.

Oživení proto usiluje o systémové změny a za tímto účelem formuluje sadu doporučení pro místní samosprávy, jak organizačně zajistit objektivnější a vyváženější obsah místních periodik. Zároveň bude iniciovat novelizaci zákona o obcích, která by měla obsahovat základní zákonné pojistky proti snadnému zneužívání obsahu zpravodajů politickým vedením místních samospráv.

Základními principy změn by měla být prevence střetu zájmů a převedení agendy vydávání periodik do výhradní pravomoci místních zastupitelstev.

„Naším cílem je připravit adekvátní doporučení, která obecní zpravodaje více přiblíží médiím veřejné služby. Návrhy chceme konzultovat s představiteli samospráv i příslušnými ministerstvy, aby byly co nejsnáze aplikovatelné. Pak už bude záležet jen na politické vůli,“ uvádí další plány vedoucí projektu Martin Kameník.

Za Oživení, o. s.

Martin Kameník, předseda, [email protected] , tel.: 776 230 776,

Oldřich Kužílek, expert, [email protected], tel. 602 358 808

Kompletní studii naleznete zde

Tisková zpráva ke ztažení zde

Veškeré informace o projektu, analýze a výsledcích naleznete na www.hlasnatrouba.cz

logo_publicita

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář