Brno – nedovolené dělení veřejných zakázek

V rámci právní poradny obdrželo Oživení podnět týkající se uzavřených smluv na svoz odpadu v letech 2010 – 2014. Smlouvy uzavřela městská společnost SAKO Brno, a.s. (SAKO) se společností .A.S.A., spol. s r. o. (ASA) Za účelem prověření podnětu jsme se obrátili na společnost SAKO a požádali jsme o poskytnutí dotčených smluv o informace o výši výdajů na svoz odpadu. Naší žádosti společnost SAKO vyhověla a zaslala nám potřebné materiály.

Při prověřování obdržených materiálů jsme zjistili, že předmětné smlouvy byly uzavřeny bez jakéhokoliv zadávacího řízení, ač tak mělo být učiněno. Společnost SAKO totiž uzavírala smlouvy na svoz odpadu po dobu čtyř let vždy na období jednoho měsíce, což mělo za následek kouskování poskytovaného plnění společnosti ASA. Toto jednání ve svém důsledku znamenalo porušení zákona o veřejných zakázkách. § 13 zákona o veřejných zakázkách konstatuje, že zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Společnost SAKO porušilo ještě další ustanovení zákona o veřejných zakázkách, a sice nedostála povinnosti zadavatele sečíst předpokládané hodnoty spolu souvisejících plnění.

Tím, že společnost SAKO uzavírala smlouvy vždy na dobu jednoho měsíce se dostala pod limity předpokládané zákonem o veřejných zakázkách a postupovala, jako by se jednalo o zakázky malého rozsahu.

Na základě shora uvedeného jsme dne 16.10.2015 podali podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Přípisem ze dne 13.11.2015 jsme byli Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vyrozuměni, že nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.

Stav ke dni 21.10.2015. Aktualizováno ke dni 18.11.2015.

Daniel Holý

[email protected]

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář