Městská část Praha 6 – nevýhodný pronájem polikliniky

Ve druhé polovině roku 2014 se Oživení dozvědělo, že Městská část Praha 6 dne 2.11.2010 uzavřela se společností Comita Medical a.s., nyní společnost Poliklinika Marjánka, a.s., nevýhodnou smlouvu na pronájem areálu bývalé polikliniky Pod Marjánkou na pražském Břevnově. Nevýhodnost této nájemní smlouvy spočívá ve skutečnosti, že předmětem nájmu je celý objekt bývalé polikliniky a nikoliv jednotlivé ordinace, jak tomu bylo doposud.

Na základě infožádostí zjistilo Oživení, že společnost Poliklinika Marjánka, a.s. hradí Městské části Praha 6 za pronájem celého objektu pouze částku 500.000,- Kč ročně. Přičemž v minulosti před uzavřením této nevýhodné nájemní smlouvy hradili lékaři za pronájem svých ordinací Městské části Praha 6 částku dosahující téměř 4.000.000,- Kč ročně.

Zatímco Městská část Praha 6 tedy uzavřením nové nájemní smlouvy přichází ročně přibližně o 3.500.000,- Kč, inkasuje společnost Poliklinika Marjánka, a.s. od lékařů podnájemné za jednotlivé ordinace. Důležité je rovněž zmínit, že tato smlouva byla uzavřena na dobu 30 let!

Na základě shora uvedeného se Oživení dne 3.2.2015 obrátilo na Městskou část Praha 6 s výzvou k ukončení nebo změně této nevýhodné nájemní smlouvy. Městská část Praha 6 posléze Usnesením Rady č. 594/15 dne 29.7.2015 schválila uzavření Memoranda o společném postupu za účelem narovnání vzájemných vztahů.

Na základě memoranda pak Rada Městské části Praha 6 usnesením č. 814/15 ze dne 4.11.2015 schválila uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb se společností Poliklinika Marjánka, a.s. a s poradenskou společností Ernst & Young s.r.o. za účelem zhotovení odborných podkladů pro společnou diskuzi mezi Poliklinikou Marjánka a.s. a Městskou částí Praha 6 ohledně ukončení nájmu a předání polikliniky zpět Městské části Praha 6.

 

Stav ke dne 12.11.2015.

 

Bližší informace poskytne

Mgr. Daniel Holý, [email protected]

 

Odpověď MČP6 na infožádost ze dne 9.7.2014

Nájemní smlouva

Výzva k ukončení/změny nevýhodné nájemní smlouvy ze 3.2.2015

Usnesení Rady Městské části Praha 6 č. 594/15

Usnesení Rady Městské části Praha 6 č. 814/15

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář