Středočeský kraj nezveřejňuje na profilu zadavatele smlouvy

Oživení zjistilo, že Středočeský kraj neuveřejňuje na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení. Oživení se obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s podnětem na prošetření postupu zadavatele. Úřad následně zahájil řízení se zadavatelem.

Všechny veřejné zakázky byly ze strany Středočeského kraje zadány po účinnosti novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tedy po 1. 4. 2012, ale ani u jedné z nich nejsou na profilu zadavatele zveřejněny smlouvy, které byly s vítěznými dodavateli již uzavřeny. Konkrétně se jedná o tyto veřejné zakázky:

 • „Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi“, pod evidenčním číslem zakázky 213016,
 • „Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi“, pod evidenčním číslem zakázky 100379,
 • „Dodávka komponent a vybavení Technologického centra kraje“, pod evidenčním číslem zakázky 208646,
 • „II/272 Dolní Cetno, rekonstrukce mostu ev. č. 272-17“, pod evidenčním číslem zakázky 60065753,
 • „III/1095 Čerčany, most ev. č. 1095-3“, pod evidenčním číslem zakázky 60066390,
 • „II/339 Štipoklasy-Radvančice, rekonstrukce silnice“,  pod evidenčním číslem zakázky 102730,
 • „III/24426 BENÁTKY NAD JIZEROU, REKONSTRUKCE“, pod evidenčním číslem zakázky 207788,
 • „II/275 HR. OKR. – KŘ. II/279 REKONSTRUKCE SILNICE“, pod evidenčním číslem zakázky 104031,
 • „Prezentační spoty v nadnárodních TV stanicích – zveřejnění na TV stanicích“, pod evidenčním číslem zakázky 20812,
 • „Dodávka krajské digitální spisovny a krajského digitálního úložiště“, pod evidenčním číslem zakázky 208619,
 • „Dodavatel DMVS Středočeského kraje – části vytvoření ÚKM a Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP“, rozdělenou na části ve smyslu § 98 zákona – a to část 1 ´Vytvoření ÚKM´ a část 2 ´Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP´, pod evidenčním číslem zakázky 208564,
 • „II/126 Propojení na dálnici D1 se silnicí I/2 – III. etapa“, pod evidenčním číslem zakázky 60060530,
 • „Nákup a rozmístění plastových kompostérů ve školských zařízeních a ve vybraných obcích“, pod evidenčním číslem zakázky 228725,
 • „Dodávka vybavení lůžek pro Domov seniorů Nové Strašecí a Domov V Zahradách Zdice“, pod evidenčním číslem zakázky 236095

Na základě podnětu Oživení vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dne 15.7.2015 rozhodnutí, kterým uložil Středočeskému kraji pokutu ve výši 22.000,- Kč.

 

dokumenty:

Rozhodnutí ÚOHS o uložení pokuty – červenec 2015

 

Stav ke dni 3.11.2015

Další informace poskytne Daniel Holý,  tel. 773 637 188

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář