Zveřejňují úřady transparentně zakázky? Analýza objevila půl milionu chyb a nedohledatelných smluv.

Více než tři roky mají úřady povinnost zveřejňovat rozsáhlé informace o svých zakázkách na tzv. profilech zadavatele. Transparentnost však zůstává pouze na papíře – v praxi jsou informace k zakázce špatně dohledatelné, neúplné nebo zcela chybějí.

Nelichotivý účet vystavil úřadům spolek Econlab, který na profilech identifikoval půl milionu chyb. Chyby v datech mají všechny větší úřady bez výjimky. Rekordmany jsou Česká pošta, Správa železniční a dopravní cesty a město Brno, kde na zakázku připadne více než jedna a půl chyby. Systém kontroly zjevně nefunguje, přesto hodlají poslanci stejný režim v úterý schválit pro registr smluv.

„Vyvinuli jsme software, který všechny profily projde a hledá nedostatky. Nejprve ověří, jestli profil obsahuje všechna požadovaná data, pak jestli ta data dávají logicky smysl a konečně jestli souhlasí s čísly z centrálního Věstníku veřejných zakázek. Provést stejnou kontrolu pro všechny profily ručně by jednomu člověku trvalo asi deset let. Kdo někdy zkoušel pracovat s profily zadavatele, dobře ví, o čem mluvím,“ vysvětluje spoluautor Jiří Skuhrovec ze spolku Econlab.

Výsledky překvapily i samotné autory výzkumu. V průměru vychází jedna chyba na zakázku – u jedné třetiny pak chybějí ceny, u třetiny dodavatelé a celou polovinu zakázek z Věstníku nelze dohledat podle evidenčního čísla. Za kontrolu profilů odpovídá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který však sám chyby nekontroluje a nesankcionuje. Není proto divu, že zadavatelé chyby neřeší – a velmi často o nich pravděpodobně ani neví.

„Drtivá většina zjištěných chyb je přímým porušením vyhlášky 133/2012 Sb., proto jsme se rozhodli podat hromadný podnět na ÚOHS a vyzvat k řešení problému i ministryni Šlechtovou. Nečekáme revoluci, ale rádi bychom na rozsáhlý problém upozornili. Mimo jiné i proto, že podobně nefunkční režim kontroly nyní navrhuje senát pro připravovaný registr smluv,“ uvádí Martin Kameník ze sdružení Oživení.

Dokonce ani profily nejpovolanějších institucí – tj. Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesplňují základní zákonné požadavky. Profil ministerstva provozovaný v rámci kontroverzního Národního elektronického nástroje navíc místo poskytování dat trvale hlásí: „omlouváme se za technické nedostatky, na nápravě se pracuje“. Druhý profil ministerstva sice funguje, ale u některých zakázek obsahuje zjevně nesmyslné informace – jako například uchazeče o zakázku „Imaginární 1“ a „Imaginární 2“ (1).

„Každý úřad může s opravou začít u sebe. Se sesterskou firmou Datlab jsme spustili web profily.info (2), který ukazuje výsledky naší kontroly. Věříme, že s jeho pomocí si rozumné úřady dají profily do pořádku. Námi zjištěné chyby jsou takové přátelské pošťouchnutí, až je konstatuje auditor bude mít zadavatel problémy,“ uzavírá Skuhrovec.

Kontakt:

Jiří Skuhrovec (Econlab z.s.), [email protected], +420 602 693 748
Martin Kameník (Oživení o.s.), [email protected], +420 776 230 779

(1)  Imaginární dodavatelé MMR: https://ezak.mmr.cz/contract_display_706.html (sekce Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky), záložní obraz: http://bit.ly/1T8qVnz
(2)  Databáze výsledků kontroly: http://www.profily.info

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář