Vydavatel zpravodaje v Krupce nepřiměřeně zkrátil článek opozičního zastupitele

To konstatoval okresní soud v Teplicích ve věci žaloby zastupitele za Zdravou Krupku Ing. Rostislava Příhody, zastoupeného advokátem Oživení, o.s.,  který se domáhal svého zákonného práva na uveřejnění doplňující informace, neboť mu vydavatel periodika “Radnice města Krupky” bez jakýchkoliv konzultací nepřiměřeně zkrátil a upravil kritický text vůči radnici.

“Toto, byť zatím nepravomocné, rozhodnutí soudu přestavuje další z precedentů úspěšného vymáhání práva zastupitele na uveřejnění jeho příspěvku v místním periodiku, které plyne z novely tiskového zákona z roku 2013. Právě tato novela měla zabránit zneužívání radničních periodik ze strany vládnoucích sil na úrovni místních samospráv ,” uvedl k případu advokát Oživení, o.s. Daniel Holý.

Celý spor započal v dubnu minulého roku, kdy se zastupitel opozičního uskupení Zdravá Krupka neúspěšně pokusil uveřejnit svůj článek v místních radničních novinách. V něm upozorňoval na pochybné praktiky zastupitelstva města Krupky při prodeji obecních pozemků. S ohledem na to, že článek nebyl do tří měsíců od žádosti o uveřejnění v místním zpravodaji otisknut, využil v srpnu 2015 svého zákonného práva na uveřejnění tzv. “doplňující informace”, kdy opětovně žádal (spolu s dalšími kolegy ze Zdravé Krupky) o otisknutí svého textu. Město Krupka v září článek vydalo. Pozměnilo jej však natolik, že text ztratil původní smysl, kterým bylo upozornit na to, že pozemky z majetku města Krupka nelze prodávat svévolně, tak jak se to ve městě děje. Představitelům Zdravé Krupky tedy nezbylo nic jiného, než se se svým nárokem, prostřednictvím advokáta Oživení, o.s., obrátit na soud. Čtyři měsíce od podání žaloby byl dne 26. ledna 2016 Okresním soudem v Teplicích vyhlášen rozsudek.

Soud v rozsudku konstatoval, že městem redakčně pozměněný a v radničních novinách uveřejněný článek neobsahoval základní myšlenku původního textu. Podle soudu též délka článku, který představitelé Zdravé Krupky požadovali uveřejnit, nijak neohrozila nedostatek prostoru v samotném periodiku. Soud proto městu uložil povinnost uveřejnit text, který představitelé Zdravé Krupky původně předložili redakci k otisknutí.

“Oceňujeme skutečnost, že soud při svém rozhodování zohlednil nejen formální stránku věci, ale také stránku materiální, kdy se zabýval smyslem a obsahem předmětného článku. V místních zpravodajích by měli dostat přiměřený prostor pro vyjádření svých názorů  všichni zastupitelé dané samosprávy, bez ohledu na to, zda jsou členy koalice či opozice. Věříme, že podobné rozsudky do budoucna zkultivují přístup vydavatelů ke svým radničním periodikům, tak, aby lépe plnily úlohu média veřejné služby a nabízely čtenářům větší názorovou pestrost.,” uzavírá Martin Kameník, předseda Oživení.

Město Krupka má nyní proti rozsudku patnáctidenní lhůtu na podání odvolání. V případě, že k tomu dojde, bude o případu rozhodovat Krajský soud v Ústí nad Labem.

Samotný rozsudek je k dispozici zde.

Za Oživení, o. s.

Daniel Holý, advokát

[email protected], tel.: 773 637 188

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář