Brno Kohoutovice – žaloba na uveřejnění článku opoziční zastupitelky

Opoziční zastupitelka městské části Brno – Kohoutovice se na Oživení obrátila se žádostí o zajištění bezplatného právního zastoupení při podání žaloby na uveřejnění  doplňující informace dle tiskového zákona a následného zastupování při soudním sporu. Obsahem článku zastupitelky byla výzva k vysvětlení, jak je možné, že osoba tamního bývalého tajemníka radnice, která zpronevěřila peníze městské části Brno – Kohoutovice, byla starostou opětovně dosazena do stejné funkce.

Ve zkratce: opoziční zastupitelka požadovala uveřejnit v radničním periodiku sdělení se shora uvedenou tematikou. Vzhledem ke skutečnosti, že městská část Brno – Kohoutovice daný článek neuveřejnila, požádala opoziční zastupitelka ve smyslu § 11a tiskového zákona o uveřejnění doplňující informace, kdy opětovně žádala uveřejnění daného sdělení. Protože městská část předmětnou doplňující informaci neuveřejnila, počala tak běžet zastupitelce 15 dní lhůta k podání žaloby. Ta byla podána dne 3. března 2016. Veškeré podrobnější informace včetně skutkových tvrzení a právního posouzení naleznete v připojených dokumentech.

Informace jsou zveřejněny se souhlasem dotčené zastupitelky.

Stav ke dni 11.3.2016

Dokumenty:

žádost o uveřejnění doplňující informace

žaloba

 

Daniel Holý

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář