Hodnocení krajů 2016: Kraje jsou nejméně transparentní ve správě svých firem a provozování médií

To vyplývá z analýzy organizace Oživení, která před krajskými volbami posuzovala kraje v celkem deseti kategoriích zaměřených na otevřenost a možnosti veřejné kontroly.

V hodnocení nejlépe obstály Kraj Vysočina a Liberecký kraj. Naopak nejhorších výsledků dosáhly Ústecký, Středočeský a Královéhradecký kraj. Kompletní výsledky projektu jsou k dispozici na webu http://www.hodnocenikraju.cz

K nejhůře hodnoceným patřily oblasti hospodaření s majetkem a smlouvy, krajské firmy a organizace, etika a střet zájmů a mediální politika. „Právě vlastnická politika vůči firmám je jednou z hlavních slabin krajských samospráv. Kraje povětšinou také nemají žádná pravidla pro nominace a odměňování zástupců krajů v orgánech těchto firem. Výjimkou je v tomto ohledu Plzeňský kraj,” konstatuje projektový koordinátor Oživení Karel Gargulák.

Krajům taktéž stále schází kvalitní etické kodexy jak pro zastupitele, tak i pro úředníky. Chybí také jakákoli zvláštní ochrana oznamovatelů korupce nebo jiných nekalých jednání. V oblasti provozování krajských médií (periodického tisku, TV a rádiového vysílání) neexistují u většiny krajů žádné pojistky proti jejich politickému zneužívání, a to přesto, že jde o média placená z veřejných peněz.

Kraje si relativně dobře vedly v kategoriích přístup k informacím, veřejné zakázky, dotace a územní plánování. „Hodnocení krajů jsme realizovali i před krajskými volbami v roce 2012. Obecně můžeme konstatovat, že se celková úroveň otevřenosti v námi sledovaných tématech zvýšila. Typickým příkladem jsou např. dotace nebo veřejné zakázky, kde občané mohou najít mnohem více publikovaných informací než před čtyřmi lety,” dodává Gargulák.

Oproti roku 2012 aktuální hodnocení také vychází z reálných dat o zakázkách a rozpočtech krajů ve spolupráci s partnerskými organizacemi EconLab, z. s., a Naši politici, z. s.

Projekt Hodnocení krajů – krajské volby 2016 vznikl za podpory Nadace Open Society Fund Praha a Velvyslanectví USA v České republice. „Naším cílem je, aby výsledky hodnocení krajů nevyzněly jen tak do prázdna, ale byly základem doporučení na zlepšení, která budou směřována nově zvoleným krajským reprezentacím. Proto projekt podporujeme i v období po samotných krajských volbách,” uzavírá ředitel Nadace OSF Praha Robert Basch.

Další informace k projektu poskytne:

Karel Gargulák: 737 586 923
[email protected]
www.hodnocenikraju.cz

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář